Sostenibilitat i Responsabilitat Social

Sostenibilitat i Responsabilitat Social

D'acord amb el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell), aquest departament és competent en matèria d'economia sostenible. Així mateix, l'article 11.4 del citat Decret disposa que li correspon a la Direcció General d'Economia Sostenible assumir les competències en matèria de responsabilitat social que la legislació vigent atribuïsca a la Conselleria.