Presentació i contacte

Presentació i contacte

La Direcció General d'Economia exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana; d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials i de l'impuls de la transformació del model econòmic, estadística i responsabilitat social, així com la promoció de l'economia.

Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

 

Indicadors bàsics de l'economia valenciana

 

Contacte

Informació General

C/Banys de l'Almirall, 8 - 46003 València
Telèfons: 012 - 961 206 881
Correu electrònic:dgeconomia@gva.es