Presentació

La Direcció General de Funció Pública exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per al desenvolupament de les seues funcions, la Direcció General de Funció Pública s'estructura en les unitats següents:

  • Subdirecció General de Planificació i Règim Jurídic.
  • Subdirecció General de Promoció Professional.

Novetats

III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat

El Consell va aprovar el 5 d'agost de 2022, el III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l' Administració de la Generalitat.

II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat

72 mesures amb les quals es pretenen aconseguir deu objectius en el si d'una política integral perquè l'Administració valenciana siga un exemple d'igualtat.

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 9 resultats