Guia per a empleades públiques víctimes de violència de gènere

Guia per a empleades públiques víctimes de violència de gènere

  • Protocol d'actuació en l'Administració de la Generalitat per als procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere:

    • RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableix el protocol d'actuació en l'Administració de la Generalitat per als procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.