Presentació

COMUNICAT IMPORTANT:
Davant la duplicitat de sol·licituds de canvi d'estat que s'esta produint per tràmit Z i l'aplicació *GVbolsas peticions es comunica que:
A partir del 15 de novembre, i davant la impossibilitat de gestionar els tràmits Z des de l'aplicació *GVbolsas, només es resoldran els que hagen sigut tramitats a través de l'aplicació.

La Direcció General de Funció Pública exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per al desenvolupament de les seues funcions, la Direcció General de Funció Pública s'estructura en les unitats següents:

  • Subdirecció General de Planificació i Règim Jurídic.
  • Subdirecció General de Promoció Professional.

Novetats

Ves enrere III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat

III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat