Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

L'article 20 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, estableix que en la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables podran formar part aquells que compten amb polítiques per a gestionar els impactes socials, laborals, ambientals, econòmics i culturals que facen compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la ciutadania a través d'un enfocament de governança participativa.

Aquesta previsió legal ha sigut desenvolupada mitjançant el Decret 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables;   Correcció d'errors del Decret 203/2019.

L'adhesió a la Xarxa és lliure i voluntària, però requereix per part de les entitats integrants de la mateixa el compromís d'activitat i participació en el foment de la responsabilitat social i el compliment del que es preveu en la Llei 18/2018, de 13 de juliol.

Com a document tècnic de suport per als territoris que desitgen adherir-se a la Xarxa, la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat en la Universitat d'Alacant ha elaborat els següents documents: