Informes i resums

Informes i resums

Dades a Nivell Nacional

Informe d'execució del Pla de Recuperació

 • Primer informe d'Execució del Pla de Recuperació (desembre 2021).
 • Segon informe d'Execució del Pla de Recuperació (abril 2022).
 • Tercer informe d'Execució del Pla de Recuperació (febrer 2023).
 • Quart informe d'Execució del Pla de Recuperació (desembre 2023)
 • Criteris de distribució de les transferències de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes a través de Conferències Sectorials i d'altres instruments jurídics com a concessions directes (desembre 2021).

Dades a Nivell de Comunitat Valenciana

Informe de seguiment i execució. GVANext

 • Informe d'inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, assignades a la Generalitat Valenciana fins al 31 de desembre de 2021.
 • Informe de situació a data 31 de maig de 2022 sobre l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Generalitat Valenciana.
 • Informe de situació a data 30 de setembre de 2022, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana.
 • Informe de situació a data 31 de desembre de 2022, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana.
 • Informe de situació a data 31 de març de 2023, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana.
 • Informe de situació a data 30 de juny de 2023, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana.
 • Informe de situació a data 31 d'octubre de 2023, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana.

Resums

Resum de legislació europea, nacional i autonòmica

 • Resum sobre les novetats normatives introduïdes mitjançant el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades mitjançant instruments europeus per a fer costat a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
 • Resum sobre les novetats introduïdes mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Resumeixen Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència
 • Anàlisi sobre la implementació i complementarietat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Espanya Pot.