T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Catàleg d'accions positives per a fomentar la contractació de persones amb discapacitat i combatre els estereotips

Al març de 2021, la Comissió Europea va adoptar l'Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030. Amb ella la Comissió Europea vol millorar la vida de les persones amb...

DICTAMEN del Comité Europeu de les Regions (CER). Posar fi a la violència de gènere: les ciutats i regions lideren el camí

El Comité Europeu de les Regions en el seu 158é Ple, celebrat el 29 i 30 de novembre de 2023, va emetre un Dictamen en el qual subratlla la urgència de fer front a la violència de gènere...

Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en institucions de la UE i Resum de noves vacants en institucions de la UE

El nou número (34-2023) del “Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en Institucions de la UE” i del “Resum setmanal de noves vacants en Professionals UE” es troba disponible per a la seua...

Convocatòria 2024 del Cos Europeu de Solidaritat

El Programa del Cos Europeu de Solidaritat, amb un pressupost de 145 € milions per a la convocatòria de propostes 2024, oferix oportunitats als joves per a participar com a voluntaris o crear els...

Informe sobre la qualitat de vida a les ciutats europees 2023

L'Informe sobre la qualitat de vida a les ciutats europees 2023 presenta les principals conclusions de l'enquesta realitzada en 83 ciutats de tota Europa amb un total de més de 70.000 entrevistes....

Twitter