DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Campanya en defensa de la seguretat i la salut en l'era digital

L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) llança una campanya sobre “Treball segur i saludable en l'era digital”. Esta campanya forma part de la Setmana Europea per a...

Concurs de vídeos ImagineEU. Fins al 13 desembre 2023

El concurs ImagineEU, basat en el concepte d'Iniciativa Ciutadana Europea com a eina de democràcia participativa de la UE, està dirigit a alumnes dels dos últims anys de l'educació secundària de...

Programa d'intercanvi de personal del Consell Europeu de la Música

El Consell Europeu de la Música ofereix un programa d'intercanvi de personal per a membres i socis. La idea del programa és que una organització musical envie a un membre del seu personal o de la...

Twitter