DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Una esfera pública europea: convocatòria dirigida a organitzacions de joves de mitjans de comunicació en línia. Fins al 29 de gener 2024

La Comissió Europea llança la convocatòria “Una esfera pública europea: una nova oferta de mitjans de comunicació en línia per a Joves europeus” dirigida a les organitzacions de joves de mitjans...

Plataforma d'Aprofitament del Talent

La Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGI) de la Comissió Europea, realitzarà el 23 de novembre de 2023 un esdeveniment per al llançament de la Plataforma d'Aprofitament del...

Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en institucions de la UE i Resum de noves vacants en institucions de la UE

Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en institucions de la UE i Resum de noves vacants en institucions de la UE El nou número (31-2023) del “Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en...

Obert el termini de presentació de candidatures per als PREMIS A LA MOBILITAT 2023

A través dels premis anuals EUROPEANMOBILITYWEEK i MOBILITYACTION, la Comissió Europea reconeix a les autoritats i organitzacions locals que han demostrat una excel·lència en els àmbits de la...

Índex d'Igualtat de Gènere 2023: La igualtat de gènere a la UE mai ha sigut tan elevada

L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha presentat les conclusions de l'índex d'igualtat de gènere. Enguany, l'índex mostra el millor avanç general en matèria d'igualtat de gènere a...

Twitter