DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Concurs fotogràfic “Troba el Mediterrani a la teua ciutat”. Fins al 10 de novembre de 2023

"Troba el Mediterrani a la teua ciutat" és un concurs fotogràfic organitzat pel Programa Interreg NEXT MED dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys per a commemorar la tercera edició de l'el Dia del...

Informe de la UE sobre l'Economia Blava 2023

La sisena edició de l'Informe sobre l'Economia Blava de la UE analitza l'abast i la magnitud de l'Economia Blava a la Unió Europea amb l'objectiu de proporcionar suport als responsables polítics i...

Informe Anual de la UE 2023 sobre l'estat de les regions i ciutats

L'Informe Anual de la UE de 2023 sobre l'Estat de les Regions i Ciutats és una de les publicacions emblemàtiques del Comité Europeu de les Regions que presenta qüestions d'importància per a les...

Informes anuals sobre l'execució del pressupost de la UE en 2022

En 2022, la despesa pressupostària total de la UE va ascendir a 196 000 milions d'euros, la qual cosa equival al 2,5% de la despesa total de les administracions públiques dels Estats membres de la...

Eurobaròmetre Especial sobre política de Cohesió 2023

L'Eurobaròmetre sobre el coneixement i la percepció de la política regional de la UE per part dels ciutadans es realitza cada dos anys. Els resultats de l'última enquesta de l'Eurobaròmetre sobre...

Twitter