DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Setmana Europea de la Formació Professional 2023

En 2023 continuarem destacant com les oportunitats que l'educació i formació professionals (FP) ofereixen a persones de totes les edats per a desenvolupar i millorar habilitats per a les seues...

Informe sobre accés dels xiquets necessitats als serveis clau de la Garantia Infantil Europea

L'informe examina en quina mesura els sis serveis clau coberts per la Garantia Infantil Europea estan fàcilment disponibles i accessibles, a més de ser gratuïts o assequibles, per als xiquets de...

Una enquesta destaca l'escassetat de capacitats en les petites i mitjanes empreses (PIME)

Els resultats arriben el mateix dia en què la Comissió presenta un conjunt d'iniciatives per a ajudar a les PIME, l'objectiu de la qual, entre altres coses, és permetre que florisca una mà d'obra...

Anuari regional d'Eurostat - edició de 2023

La informació estadística és una eina important per a comprendre i quantificar l'impacte de les decisions polítiques en un territori o regió específica. L'anuari regional d'Eurostat 2023...

El Conveni d'Istanbul entra en vigor a la UE

L'1 d'octubre va entrar en vigor a la UE el Conveni d'Istanbul. El Conveni d'Istanbul és un marc jurídic global per a protegir les dones contra totes les formes de violència. El seu objectiu és...

Twitter