Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Seguiment i evaluació

Seguiment i evaluació

El Comité Tècnic de Seguiment i Avaluació és un òrgan de caràcter interdepartamental liderat per la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, la missió del qual és elaborar i recollir informació que permeta avaluar el Pla d'Acció a partir d'un sistema de seguiment compost per indicadors macroeconòmics i indicadors operatius

Sobre la base dels  indicadors estratègics i operatius establits en el Sistema de Seguiment i Avaluació del Pla d'Acció, s'avalua en els corresponents Informes Anuals l'estat de consecució dels objectius perseguits.

 

 

Informes anteriors