Provisió de llocs (concursos, lliure designació, etc)

Anuncis generals

Anuncis generals

NOTA INFORMATIVA

SERVEI DE PROVISIÓ DE LLOCS

 

En compliment de la disposició quinzena de la resolució de 8 de maig de 2020 de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 8808 / 11.05.2020) s'informa dels nous terminis dels procediments administratius, una vegada alçada la suspensió d'aquests, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, per l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 145 / 23.05.20).

 

Mes informació...