Avís important per a les adjudicacions realitzades abans del dia 1 de juliol de 2010

Avís important per a les adjudicacions realitzades abans del dia 1 de juliol de 2010

El dia 1 de juliol va entrar en vigor el nou tipus impositiu de l'IVA (18%).Les adjudicacions que es van realitzar abans d’esta data van ser al tipus impositiu del 16 %. Estes adjudicacions van ser notificades telemàticament i en l'actualitat no poden ser introduïdes en el sistema les justificacions al superar estes l'import de l'adjudicació.

Les ajudes a càrrec del Pla Confiança són d'import màxim, en cap cas es pot aportar una quantitat major a la que li correspon a cada municipi El límit afecta tant els projectes l'execució dels quals és responsabilitat dels ajuntaments, com aquells la responsabilitat d'execució dels quals siga de la Generalitat, haja delegat o no la responsabilitat d'execució del projecte en els ajuntaments respectius.

Per això, els projectes ja adjudicats amb el tipus impositiu de l'IVA al 16 %, que al llarg de la seua execució i a partir de l'1 de juliol se'ls aplique el tipus del 18 %, tant a càrrec del capítol VI com en el VII, hauran de:

  • Si hi ha hagut baixa en l'adjudicació i l'import d’esta és suficient per a cobrir el 2 % d'augment de l'IVA. Els ajuntaments hauran de dirigir escrit a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en què informaran sobre esta circumstància i l'import actual de l'adjudicació i es corregirà en l'aplicació informàtica des de la qual es gestiona el Pla, l'import de l'adjudicació
  • Si no s'ha produït baixa en l'adjudicació o si esta és insuficient per a cobrir l'import de la pujada de l'IVA. Els ajuntaments hauran de cofinançar el projecte en la quantia necessària per a fer front a la totalitat del preu de contractació. I a este efecte hauran de dirigir escrit a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública junt amb Acord de l'ajuntament en què assumix el compromís de fer front a l'import concret del cofinançament. Des de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública es farà la resolució pertinent i introduint en l'aplicació l'import cofinançat i es corregirà l'import de la contractació.