Requisits tècnics del sistema

Requisits tècnics del sistema

  • Microsoft Windows 98 o superior.
  • Mozilla Firefox 2 o Internet Explorer 6 (o superiores)
  • Resolució de pantalla 800x600 o superior.
  • Connexió a internet.
  • Adobe Acrobat Reader 5 o superior.
  • Registrar al vostre navegador els certificats de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV): http://www.accv.es/va/ciutadans/ajuda/descarregar-certificats-digitals/

Este sistema accepta fins a un total de 8 MB distribuïts en un màxim de dos documents.

Els documents que s’incorporen a l’expedient a través de l’aplicació informàtica mitjançant còpies digitalitzades dels documents originals, s’admetran en format JPEG, JPG i PDF

Perquè l'aplicació funcione correctament ha de tindre habilitats els pop-ups o finestres emergents i permetre l'execució i instal·lació de ActiveX. Això últim en el cas que s'utilitze Internet Explorer.