Què és JOC-ER, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

Visualització de contingut web

Qui pot utilitzar-lo?

Persones físiques que representen qualsevol empresa inscrita en:

  • El Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc,
  • El Registre de Comercials i Distribuïdors de material de Joc,
  • El Registre d'Empreses Operadores, o
  • El Registre d'Establiments Autoritzats. el Registro de Fabricantes e Importadores de Máquinas Recreativas y de Azar y de Material de Juego,

Els representants d'empreses inscrites en els tres primers Registres han de ser titulars d'un certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o del DNI electrònic, indistintament.

Els establiments autoritzats que no estiguen així mateix inscrits en el  Registre d'Empreses Operadores només podran operar amb el DNI electrònic.

Els establiments autoritzats que també estiguen inscrits en el Registre d'Empreses Operadores podran operar amb un certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o amb el DNI electrònic, indistintament.

En el cas que l'accés siga per a l'obtenció de la guia de circulació per part dels fabricants per mitjà de servicis web, cal accedir per mitjà d'un certificat reconegut d'aplicació emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o per les entitats que han subscrit un conveni amb esta, en format de fitxer (no en format de targeta criptogràfica).

Així mateix, per a accedir a la consulta del registre de prohibits per part dels establiments autoritzats de tipus bingo, casino i salons de joc s'haurà de disposar, com a mecanisme d'acreditació, d'alguns dels certificats següents:

Llevat que l'accés siga per la via de servici web, i en este cas l'accés serà:

Per al pagament de la taxa administrativa

La persona física que vaja a ser usuària del sistema JOC-ER i vulga realitzar el pagament de les taxes administratives a través d'ella  ha de:

  1. Ser titular o estar autoritzada per a disposar de fons d'un compte de càrrec que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat que complisquen amb les exigències tècniques i operatives de la Plataforma de deute en línia o passarel·la de pagaments de la Generalitat.
  2. Renunciar, prèviament i en tot cas, al termini bancari per a rebutjar i tornar les ordres de deute en compte. La renúncia s'efectua a través de la firma de la sol·licitud per a ser usuari del sistema JOC-ER

Altres requisits tècnics necessaris per a poder utilitzar esta Plataforma de pagament, ací.