Cooperació territorial europea 2021-2027

Cooperació Territorial Europea 2021-2027

La Cooperació Territorial Europea (Interreg) és l'instrument de la Política de Cohesió que promou el desenvolupament econòmic, social i territorial de la Unió Europea en el seu conjunt. Interreg proporciona un marc d'accions conjuntes a través del finançament de projectes per a trobar solucions comunes a problemes compartits i facilita l'intercanvi d'experiències entre les regions europees.

La Unió Europea ha comptat amb un total de cinc generacions de Programes de Cooperació Territorial, amb una duració cadascun de quatre a set anys. El sisé període de programació ha va començar el any 2021 amb el nou Marc Financer Pluriennal i s'estendrà fins al 2027.

Aquests programes són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i durant aquest període comptarà amb un pressupost de 8.000 milions d'euros.

En aquest període hi ha quatre tipus de programes de cooperació:

  • Cooperació transfronterera (Interreg A) entre regions adjacents per a promoure el desenvolupament regional integrat i harmoniós entre aquestes..
  • Cooperació transnacional (Interreg B) entre territoris transnacionals de major grandària, normalment entorn de conques marítimes amb la finalitat d'aconseguir un major grau d'integració territorial.
  • Cooperació Interregional (Interreg C) construeix xarxes per a facilitar l'intercanvi i la transferència d'experiències i el desenvolupament de bones pràctiques, construeix xarxes per a facilitar l'intercanvi i la transferència d'experiències, i el desenvolupament de bones pràctiques. Hi ha quatre programes de cooperació interregional: Interreg EUROPA, INTERACT, ESPON i URBACT.
  • Cooperació amb les regions ultraperifèriques (Interreg D) i amb països tercers o socis veïns, o amb organitzacions regionals d'integració i cooperació, per a facilitar la seua integració regional i el desenvolupament harmoniós en el seu veïnatge.

Durant el programa 2014-2020 hi ha hagut un total de 60 programes transfronterers, 15 programes de cooperació transnacional i 4 programes de cooperació interregional.

En la Comunitat Valenciana treballem amb quatre Programes Interreg: Interreg EUROPA, Interreg SUDOE, Interreg MED i URBACT. Així mateix, València acull l'Oficina INTERACT València i l'Antena del Programa ENI CBCMED (el pròxim Interreg Next MED).

En la Comunitat Valenciana trabajamos con cuatro Programas Interreg: Interreg EUROPA, Interreg SUDOE, Interreg MED y URBACT. Asimismo, Valencia acoge la Oficina INTERACT Valencia y la Antena del Programa ENI CBCMED (el próximo Interreg Next MED).

novetats

Oberta la 5ª convocatòria Interreg Euro-Med El Programa Interreg Euro-Med ha obert la quinta convocatòria de projectes temàtics territorials estratègics. Els...
Resolució del procés de selecció per a l'Oficina Interact IV València La Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública ha publicat en...
631 projectes presentats en la primera convocatòria de Interreg NEXT MED La primera convocatòria de propostes d'Interreg NEXT MED, que va tancar termini el 30 de...
Interreg Slam 2024: convocatòria de relats Interreg Slam és un concurs de relats de projectes i programes Interreg que servix per a celebrar la cooperació europea i...
Cap a un Mediterrani més verd: Interreg Next Med publica una enquesta per a la seua segona convocatòria de propostes El Mediterrani s'està calfant un 20% més ràpid...
Participa en l'enquesta sobre el futur d'Interreg Els programes Interreg fan realitat la cooperació entre les regions europees mitjançant el finançament de projectes...
Oberta convocatòria de URBACT de bones pràctiques Des de 2002, URBACT ha impulsat el canvi en tota Europa fent possible la cooperació i l'intercanvi d'idees entre...
Acadèmia Interreg Euro-MED: Formant a la pròxima generació de líders mediterranis La regió mediterrània compta amb extraordinaris recursos humans, culturals i...
3a Convocatòria Interreg Europe: Info day en línia per a beneficiaris espanyols Amb motiu de l'obertura de la tercera convocatòria de propostes de projectes...
PROVISIONAL RESULT KNOWLEDGE TEST for the selection of temporary employment staff of the Interact IV Valencia Office Provisional result of knowledge test Candidates...
— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 27 resultats