Alta en el sistema

Alta en el sistema

Sol·licitud i Obtenció de la Credencial d'usuari

Els usuaris que desitgen utilitzar l'aplicació CARFI, ho sol·licitaran a la Intervenció General de la Generalitat per mitjà del corresponent formulari de "Sol·licitud de Credencial d'Usuari", fent ús de les corresponents Instruccions. En el dit formulari s'indicarà l'adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte perquè, posteriorment, es puga notificar l'Alta en el sistema, segons les Instruccions per a omplir la dita credencial.

La credencial haurà de ser firmada per la mateixa persona que s'acredita, així com pel responsable de l'entitat. Una vegada recopilades les dos firmes serà remesa per correu ordinari a la Intervenció General.

De la mateixa manera, ompliran i presentaran el Formulari de revocació de credencial quan haja que donar un usuari de baixa.

Comunicació d'alta en el sistema

Una vegada obtinguda l'autorització de la Intervenció General de la Generalitat, l'usuari autoritzat rebrà una comunicació per correu electrònic o per via telefònica que li informarà del seu usuari i clau en el sistema, així com de la pàgina web d'accés a l'aplicació.