Formulari per a informació i dubtes

Formulari per a informació i dubtes

  • Els dubtes i consultes respecte a l'aplicació GAUDI (gestió d'auditories), podran remetre's per via electrònica a través d'aquest formulari.
  • La contestació es remetrà a l'adreça de correu electrònic del qual procedisca la consulta.
  • Aquest correu té la finalitat d'atendre exclusivament dubtes i consultes remeses per les Empreses Auditores.
Formulari per a informació i dubtes

Dades del formulari

Prova de verificació
 

Tractament de dades de caràcter personal

Tractament de dades de caràcter personal

S'informa que la Generalitat durà a terme el tractament de les seues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.