Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Ajudes

Ajudes

PLA RESISTIR PLUS

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

NORMATIVA

 

Ajudes finançades pel Govern d'Espanya d'acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

 

CONVOCATÒRIA

[TANCADA]

 

RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda.

Aquestes ajudes es consideren ajudes d'Estat a l'efecte de l'article 107 i següents del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

En compliment de l'article 3.6 del Reglament (CE) Núm. 271/2008 de la comissió de 30 de gener de 2008 que modifica el Reglament (CE) Núm. 794/2004, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) Núm. 659/1999 del Consell, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 93 del Tractat CE, s'informa que els números d'identificació d'ajuda estatal que la Comissió ha assignat a aquestes ajudes són SA. 56851 i SA.59723.

Resolució per la qual es resol la primera concessió parcial de data 09/07/2021

Resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies de data 22/07/2021

Correcció de data 06/08/2021, a la resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies

Resolució per la qual es resol la tercera concessió parcial de data 07/09/2021 - DOGV Num. 9179 de 22/9/2021

Resolució per la qual es resol la quarta concessió parcial de data 24/9/2021 - DOGV Num. 9184 de 29/9/2021

Resolució per la qual es resol la cinquena concessió parcial de data 14/10/2021 - DOGV Num. 9199 de 21/10/2021

Resolució per la qual es resol la sisena concessió parcial de data 28/10/2021 - DOGV Num. 9208 de 4/11/2021

Resolució per la qual es resol la setena concessió parcial de data 12/11/2021 - DOGV Num. 9219 de 19/11/2021

Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9230 de 07/12/2021

Correcció a la Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9235 de 14/12/2021

Resolució per la qual es resol la novena concessió parcial i última de data 28/12/2021 - DOGV Num. 9249 de 4/1/2022

 

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 961 20 77 66

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA.

Obligacions d'informació i publicitat de les empreses beneficiàries

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EMPRESARIAL QUE CONTRIBUÏSQUEN A LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIA

   [TANCADA]

   [TANCADA]

>Accés al procediment d'aportació de documentació i justificació

>Guia per a la Firma Electrònica de Documentació

 

CONVOCATÒRIA 2019

 

CONVOCATÒRIA 2022

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

> Obligacions d'informació i publicitat de les empreses beneficiàries

> Manual d'ús i logos

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ PER A la REORIENTACIÓ DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA VALENCIANA PER LA COVID-19

 

 

CONVOCATÒRIA

[TANCADA]

Llistat de sol·licituds Concedides / Denegades (Publicat 16/11/ 12.05)

Renúncies i minoracions:

      MECVDA03

      MECVDA04

      MECVDA11

      MECVDA28

      MECVDA30

Noves concessions derivades de l'alliberament de crèdit per renúncies:

      MECVDA38

      MECVDA39

      MECVDA41

Recursos

 

BONIFICACIÓ COSTOS FINANCERS PRÉSTECS IVF EN EL MARC DEL CANVI DE MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIES

   [TANCADA]

>Accés al procediment i impresos associats<