Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Convenios

Convenios

 

CONVENIS AMB EMPRESES          

 

FUNDACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ (FDI)

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per a la transformació modernitzadora del capital humà.

La FDI és una entitat sense ànim de lucre entre les finalitats fundacionals del qual es troba el foment de l'economia i de la qualitat dels productes i sistemes, i la millora de la competitivitat de les empreses i dels productes industrials. La seua Àrea de Formació Transformació del Capital Humà té com a finalitat la generació i transmissió del coneixement avançat als sectors industrials de la Comunitat Valenciana i a la societat en general.

Objecte del Conveni:

Desenvolupar activitats dirigides a contribuir a l'impuls de la transformació modernitzadora de l'estructura productiva en la Comunitat Valenciana, a través de la provisió de recursos formatius als treballadors i treballadores, perquè les seues capacitats s'adapten als nous processos de clústers industrials clau.

Accés al contingut del Conveni  

Dotación presupuestaria

2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.000.000 euros 2.000.000 euros 2.000.000 euros 2.000.000 euros 2.000.000 euros 2.000.000 euros

 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE FABRICANTS DE TAULELLS I PAVIMENTS CERÀMICS (ASCER)

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i paviments ceràmics (ASCER) en el desplegament d'actuacions que contribuïsquen al canvi de model econòmic en el marc del pla d'acció per a la transformació del model econòmic 2027

ASCER és l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics amb seu social a Castelló, on es conforma un clúster o districte industrial, amb l'objectiu de secundar, defensar i promocionar els interessos generals i comuns de la indústria de rajoles ceràmiques, així com oferir als seus associats serveis de valor i ajudar-los en la millora de la gestió de les seues empreses i en la creació d'avantatges competitius sostenibles.

 

Objecte del Conveni:

L'objectiu del Conveni es pretén aconseguir mitjançant la realització de seminaris, jornades de treball, actuacions formatives diverses, estudis i informes, col·laboracions amb universitats i centres d'investigació, accions promocionals i projectes sectorials d'I+D+i relacionats amb la transformació del Model Econòmic. 

Accés al contingut del Conveni 

 

Dotación presupuestaria

2020 2021 2022 2023
1.000.000 euros 1.000.000 euros 1.000.000 euros 1.000.000 euros