Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Convenios

Convenios

 

CONVENIS AMB EMPRESES          

 

FUNDACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ (FDI)

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per a la transformació modernitzadora del capital humà.

La FDI és una entitat sense ànim de lucre entre les finalitats fundacionals del qual es troba el foment de l'economia i de la qualitat dels productes i sistemes, i la millora de la competitivitat de les empreses i dels productes industrials. La seua Àrea de Formació Transformació del Capital Humà té com a finalitat la generació i transmissió del coneixement avançat als sectors industrials de la Comunitat Valenciana i a la societat en general.

Objecte del Conveni:

Desenvolupar activitats dirigides a contribuir a l'impuls de la transformació modernitzadora de l'estructura productiva en la Comunitat Valenciana, a través de la provisió de recursos formatius als treballadors i treballadores, perquè les seues capacitats s'adapten als nous processos de clústers industrials clau.

Accés al contingut del Conveni  

Dotació pressupostària

2020:  1.300.000 euros

2019:  2.000.000 euros

2018:  2.000.000 euros

 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE FABRICANTS DE TAULELLS I PAVIMENTS CERÀMICS (ASCER)

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i paviments ceràmics (ASCER) en el desplegament d'actuacions que contribuïsquen al canvi de model econòmic en el marc del pla d'acció per a la transformació del model econòmic 2027

ASCER és l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics amb seu social a Castelló, on es conforma un clúster o districte industrial, amb l'objectiu de secundar, defensar i promocionar els interessos generals i comuns de la indústria de rajoles ceràmiques, així com oferir als seus associats serveis de valor i ajudar-los en la millora de la gestió de les seues empreses i en la creació d'avantatges competitius sostenibles.

 

Objecte del Conveni:

L'objectiu del Conveni es pretén aconseguir mitjançant la realització de seminaris, jornades de treball, actuacions formatives diverses, estudis i informes, col·laboracions amb universitats i centres d'investigació, accions promocionals i projectes sectorials d'I+D+i relacionats amb la transformació del Model Econòmic. 

Accés al contingut del Conveni 

 

Dotació pressupostària

2020:  1.000.000 euros