Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 va ser aprovat mitjançant Decisió d'Execució de la Comissió Europea amb data 18 de juny del 2016. En ell es recullen els objectius, les prioritats i les mesures a dur a terme en el marc d'actuació del FSE.

Mitjançant una nova Decisió d'Execució de la Comissió, amb data 4 de desembre del 2018 (que modifica la Decisió d'Execució anterior), la Comissió Europea aprova la modificació de determinats elements del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil durant el període 2014-2020.

El programa operatiu contribuirà principalment a l'aplicació de la Garantia Juvenil, l'ambiciosa reforma a escala de la Unió Europea que té com a objectiu garantir que a tots els joves de fins a 25 anys se'ls presente una oferta d'ocupació, educació, aprenentatge o pràctiques de qualitat en un termini de quatre mesos des del moment en què es queden en l'atur o finalitzen la seua educació formal. En el cas de les persones amb discapacitat, Espanya ha decidit ampliar aquestes intervencions als joves de fins a 29 anys.

Als beneficiaris se'ls oferirà una via integrada personalitzada gràcies a mesures com els programes de segona oportunitat, els programes duals de formació professional, l'ensenyament per a obtindre un certificat professional, els programes de mobilitat nacionals i transnacionals, les mesures de suport a l'esperit emprenedor, els períodes de pràctiques o les bonificacions a la contractació per a augmentar els contractes indefinits.