Fons Social Europeu - introduccion - COMUN A TODOS

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Social Europeu (FSE) inverteix en les persones i se centra en millorar les oportunitats d'ocupació i educació en tota la Unió Europea. Així mateix, aspira a millorar la situació de les persones que estan a la vora de la pobresa.

Les inversions del FSE cobreixen totes les regions de la UE. Per al període 2014-2020, s'han destinat més de 80.000 milions d'euros a la inversió en capital humà en els Estats membres, a més d'un mínim de 3.200 milions assignats a la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil.

En el període 2014-2020, el FSE se centrarà en quatre dels objectius temàtics de la política de cohesió, a saber:

  • promoció de l'ocupació i suport a la mobilitat laboral
  • promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa
  • inversions en educació, capacitació i aprenentatge permanent
  • millora de la capacitat institucional i de l'eficàcia de l'administració pública

A més, un 20% de les inversions del FSE es destinaran a activitats que milloren la inclusió social i combaten la pobresa. Això es coneix com a «concentració temàtica».