Programació

Programació

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de la Comunitat Valenciana té una dotació total del FSE de 355 milions d'euros, dels quals 177,4 milions d'euros provenen del pressupost de la UE. Els seus objectius són: facilitar l'accés al mercat laboral i millorar la qualitat de l'ocupació, inclosa la promoció de l'autoocupació; fomentar la integració en el mercat laboral de les persones amb més dificultats a fi d'aconseguir la seua inclusió social; reduir l'abandó escolar; i facilitar l'adaptació a les necessitats del mercat laboral per part dels alumnes que abandonen l'educació obligatòria.

Repercussions esperades

  • Més de 50.000 participants en la formació professional
  • Aproximadament 15.000 persones en risc d'exclusió social haurien de tindre accés a una ocupació
  • Aproximadament 150.000 aturats de llarga duració es beneficiaran de les mesures d'inserció en el mercat laboral

EURODISEA

Programació - FSE COMUN A TODOS

Documentació i Normativa 

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica