Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Càtedra de Transformació del Model Económic - Universidad de Alicante

Càtedra de Transformació del Model Económic - Universidad de Alicante

 

CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA)

 

 

Directora: Paloma Taltavull de la Pau, Catedràtica en Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada i membre de l'Institut d'Economia Internacional, de la Universitat d'Alacant

 

Càtedra d'Infraestructures, connectivitat i desenvolupament territorial

Aquesta Càtedra va iniciar el seu funcionament en 2017 i actualment desenvolupa  activitats en els àmbits de les infraestructures, la connectivitat i el desenvolupament territorial. Concretament en aspectes relacionats amb l'anàlisi de la connectivitat tant a nivell intra-comunitat com amb la resta del territori nacional, l'eficiència dels transports en les àrees urbanes i la seua relació amb un mercat residencial equilibrat i sostenible mediambientalment.  [Vore mes sobre Conectivitat i territori]

 

Mes informació en:

 

Informació anterior a 2020