Finances Urbanes

Finances Urbanes

DEPÒSIT DE FIANCES D'ARRENDAMENTS URBANS

Ha de llegir això abans d'iniciar el tràmit de depòsit.

Depòsit telemàtic: Instruccions per a l'emplenament del model 816

Depòsit presencial: Instruccions per a l'emplenament del model 806

Informació sobre recàrrecs

Preguntes freqüents sobre depòsits

ACCÉS AL TRÀMIT DE DEPÒSIT DE FIANÇA

 

ACTUALITZACIÓ D'UNA FIANÇA JA DEPOSITADA

Ha de llegir això abans d'iniciar el tràmit d'actualització

Actualització telemàtica de  fiança: Instruccions per a l'emplenament del model 817

Actualització presencial de fiança: Instruccions per a l'emplenament del model 807

Informació sobre recàrrecs

Preguntes freqüents sobre actualitzacions

ACCÉS AL TRÀMIT D'ACTUALITZACIÓ DE FIANÇA JA DEPOSITADA

 

DEVOLUCIÓ DEL DEPÒSIT DE FIANÇA, O DE LA SEUA ACTUALITZACIÓ, PER ARRENDAMENT URBÀ EN RÈGIM GENERAL

Ha de llegir això abans d'iniciar el tràmit de sol·licitud de devolució

Informació sobre devolució de Fiances.

Preguntes freqüents sobre devolucions

ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ TELEMÀTICA DE FIANCES

Solament Fiances depositades telemàticament (816 i 817)
Les Fiances depositades en entitat bancària (806 i 807) no s'ha modificat el sistema de devolució, han d'assistir a l'entitat per a la seua devolució
 

​​​​​​​805 - AUTOLIQUIDACIÓ FIANCES PER ARRENDAMENTS URBANS EN RÈGIM DE CONCERT