Programació

Programació

El Programa Operatiu del FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana persegueix impulsar el creixement econòmic a la Comunitat Valenciana i contribuir a aconseguir els objectius d'Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Contempla a creació de llocs de treball i l'impuls de la productivitat, en concret de la petita i mitjana empresa. El finançament de la UE es destinarà en funció dels punts forts i les necessitats de desenvolupament de la regió.

Prioritats de finançament

El programa donarà prioritat a quatre aspectes principals:

  • Coneixement i innovació (53%)
  • Millora de la competitivitat de les pimes (19%)
  • Foment del canvi cap a una economia de baixes emissions de carboni en tots els sectors (12%)
  • Conservació i protecció del medi ambient i promoció de l'ús eficient dels recursos (10%)

 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació