Confident-GVA

Confident-GVA

Confident-GVA és el canal telemàtic anònim per a la presentació, davant la Inspecció General de Serveis (IGS), de denúncies d'irregularitats i males pràctiques relacionades amb la Generalitat o el seu sector públic instrumental, que la seua posada en marxa es va ordenar mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Aquest sistema respon al que es disposa en l'article 32.3 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de les males práctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, establint un canal segur i accessible que garantirà la confidencialitat i la protecció dels qui ho utilitzen. 

La Generalitat garanteix la privacitat i confidencialitat de la informació transmesa a través d'aquest canal, mitjançant mecanismes de xifratge, de manera que s'impossibilita qualsevol accés per part de personas o entidatats alienes a la IGS.

MOLT IMPORTANT

Una vegada presentada una denúncia, rebrà, en la mateixa pantalla de registre d'aquesta, un codi numèric d'accés que li permetrà fer un seguiment posterior de la denúncia presentada.

És important conservar aquest codi per a poder mantindre la comunicació, de manera anònima, amb la Inspecció General de Serveis. Podrà accedir a la seua denúncia, per a rebre comunicacions posteriors de la IGS, respondre a aquestes, o aportar nova informació.

AVÍS: 

Si vosté és:

  • personal empleat públic de la Generalitat,
  • personal que treballa sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor de la Generalitat,
  • personal exempleat, becàri, voluntàri, en formació, participant en procés selectiu de la Generalitat,

i desitja comunicar accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus, ha de presentar les seues comunicacions a través del CANAL INTERN D'INFORMACIÓ (SII-GVA)