Procediments de declaració administrativa d'hereus abintestat

Procediments de declaració administrativa d'hereus abintestat - ANY 2024

Procediments de declaració administrativa d'hereus abintestat - ANY 2024

ACORD de 12 de desembre de 2023, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Robert Frank Gill. ABI 707/2021. DOGV 9763/10.01.2024

ACORD d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de José Senén Cerdán Frías. ABI 496/2022. DOGV 9775 / 26.01.2024

ACORD de 19 de gener de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de María Andrés López. ABI 725/2023. DOGV 9784 / 08.02.2024

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, de terminació de l’expedient de declaració administrativa d’herència intestada i acceptació d’herència de Concepción Casañs Ballester, per la Generalitat. ABI 344/2017. DOGV 9807 / 12.03.2024.

ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de la herència d'Isidra Collado López. ABI 3/2024. DOGV 9827 / 12.04.2024 

ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Leocadio Cubilles Marco. ABI 761/2023. DOGV 9827 /12.04.2024

ACORD de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’una herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Antonio Miguel Pastor Pérez. ABI 6/2024. DOGV 9829/16.04.2024

ACORD de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’una herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Juan de Motos García. ABI 4/2024. DOGV 9829 / 16.04.2024

ACORD de 14 de març de 2024, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’una herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Felipe Toledo López. ABI 99/2023. DOGV 9829/16.04.2024

ACORD de 29 de febrer de 2024, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Mercedes Sorribes Bellmunt i Manuel Lago Galindo a favor de la Generalitat. EIP 268/2018. DOGV 9829 / 16.04.2024

ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Brenda Pauline Taylor. ABI 170/2024. DOGV 9832 / 19.04.2024

ACORD de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Fernando Pérez Marín. ABI 199/2024. DOGV 19.04.2024

ACORD de 21 de març de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’una herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Heinz Peter Hubner. ABI 106/2024. DOGV 9838 / 29.04.2024

ACORD de 21 de març de 2024, del director general de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Juan José Tauler Fernández. Número d’expedient: ABI 444/2023. DOGV 9840/02.05.2024

ACORD de 18 d’abril de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l'herència de Juan Manuel Mora Signes. ABI 843/2023. DOGV 9851 / 17.05.2024

ACORD de 23 d’abril de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Rosa María Felisa de Miguel Cristóbal. ABI 905/2023. DOGV 9851 / 17.05.2024

ACORD d’1 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de María Asunción García Parras. ABI 44/2024. DOGV 9850 / 16.05.2024

ACORD de 9 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Pedro Juan Contell Puertes. ABI 40/2024. DOGV 9853 / 21.05.2024

ACORD de 18 d’abril de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Roberto José Pascual Pascual. ABI 511/2023. DOGV 9854/22.05.2024

ACORD de 10 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Vicente Aleixandre Chardi. ABI 384/2022. DOGV 9861 / 31.05.2024

ACORD de 21 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Gustavo Martínez Calafat. ABI 180/2024. DOGV 9863 / 04.06.2024

ACORD de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Concepción Martínez Aparisi. ABI 688/2023. DOGV 9863 / 04.06.2024

ACORD de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Magdalena Lozano Olivares. ABI 216/2017. DOGV 9863 / 04.06.2024

ACORD de 16 de novembre de 2023, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l’herència de Rosa Leal Monserrat. ABI 229/2017. DOGV 9768 / 17.01.2024

ACORD de 23 d’abril de 2024, del director general de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de María Amparo Gozálvez Muñoz. ABI 890/2023. DOGV 9872/17.06.2024

ACORD de 23 d’abril de 2024, del director general de Patrimoni, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Francisco Martos Requena. ABI 15/2024. DOGV 9872/17.06.2024

ACORD de 6 de juny de 2024, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, d’incoació del procediment per a la declaració administrativa d’herència intestada a favor de la Generalitat i l’adjudicació dels béns i drets de l’herència de Rita Galiana Galiana. ABI 266/2023. DOGV 9888/09.07.2024