Casa dels Caragols (Castelló de la Plana)

Casa dels Caragols (Castelló de la Plana)

Presentació i Descripció

L'edifici denominat "Casa dels Caragols" es troba ubicat al carrer Major de Castelló de la Plana, al nucli antic, i en la normativa urbanística actualment en vigor es troba catalogat com a protegit de primer orde, estructura monumental, classificació urbanística Z-U, estant dins de PGOU aprovat el 17 novembre de 1984.

Es va realitzar l'adaptació de l'antiga biblioteca i arxiu de la planta baixa de l'edifici denominat "Casa dels Caragols", seu de la Conselleria de Presidència, situat al carrer Major, núm. 78 de Castelló de la Plana, com a Saló d'Actes.

L'edifici està ocupat per la Presidència de la Generalitat, la delegació de l'IVF, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, Interior, Negociat d'Associacions, Negociat d'Espectacles i Establiment Públic de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

L'edifici té una superfície construïda de 2.054 m2 i la intervenció realitzada va suposar 161.073187 pta (968.069,35 €).