Comissaria de policia de Pont de Fusta (València)

Comissaria de policia de Pont de Fusta (València)

Presentació i descripció

L'edifici va ser construït per a la nova estació central de ferrocarril de València, amb destins a Llíria, Bétera , Grau de València i Rafelbunyol, quan les necessitats de la companyia es van ampliar, quedant xicoteta l'estació de Marchalenes.

En 1890 van començar els projectes per a la nova estació per José Verdú.

El projecte de l'edifici per a l'estació central de València va ser aprovat el 18 d'abril de 1.892; l'arquitecte d'esta obra segons dades de l'època és J. Belda, a qui s'atribuïx també l'estació central d'Aragó.

El projecte original presentava una simetria absoluta en fatxades i en distribució de les distintes peces de l'edifici. Esta simetria es perd amb l'ampliació de l'edifici en el seu braç dret, a fi d'ampliar les dependències de direcció, consell d'administració i Secretaria.

L'estació, a més d'estar concebuda com a estació central era també el centre administratiu de la Companyia. Estant ubicades en l'edifici a més dels vestíbuls i andana de l'estació, la factoria, servicis d'explotació, centre administratiu, consell d'administració, direcció, consell d'administració i secretaria.

Posteriorment s'han anat produint xicotetes reformes a mesura que anaven variant les necessitats de la companyia de Ferrocarrils.

La zona central de l'edifici en planta baixa s'utilitza en l'actualitat a manera de passatge per a flux de persones d'un costat a un altre de l'immoble i les dependències que afronten pel costat esquerre amb el referit passatge seguixen desenrotllant activitats d'informació dels Ferrocarrils de la Generalitat.

L'edifici de la nova estació central es va projectar en la ronda de la ciutat, entre els ponts de Serrano i de la Trinidad.

Les obres realitzades en dos fases van consistir en l'habilitació de l'edifici denominat "Estació Pont de Fuet" per a allotjar a la policia autonòmica.

La intervenció projectada pretén com a finalitat essencial l'adequació de les condicions funcionals preexistents en l'edifici d'acord amb el nou destí, preservant sense alteracions la configuració exterior i el sistema tipològic bàsic.

La Superfície construïda de l'edifici és de 1.704 m2 i la inversió realitzada és de 150.743.237 ptes. ( 968.069,35 € )