FEDER

FEDER

El Reglament sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) defineix el seu paper i els seus àmbits d'intervenció, com és el foment de les inversions públiques i privades que ajuden a reduir els desequilibris regionals en tota la Unió. El FEDER donarà suport a programes que aborden el desenvolupament regional, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat i la cooperació territorial en tota la UE. Entre les prioritats de finançament estaran la investigació, la innovació, la protecció del medi ambient i la prevenció de riscos, mentre que la inversió en infraestructures continuarà tenint un paper important, especialment a les regions menys desenvolupades.