Programación

Els recursos compromesos per a cada Estat membre en les Perspectives Financeres han de plasmar-se en una estratègia nacional definida en el Marc Estratègic Nacional de Referència (MENR) i en les estratègies regionals i sectorials que s'estimen necessàries, definides en els Programes Operatius.