Avaluació

La regulació en matèria d'avaluació inclosa en el Reglament (CE) Núm. 1083/2006 proporciona un marc flexible que permet als Estats membres definir l'àmbit temàtic, el disseny i la programació del sistema d'avaluació.