El projecte

El projecte

Vista aèria del Palau de Calatayud. Punxar per a veure més gran

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic té prevista la recuperació del Palau de Calatayud al carrer Micalet 5 i el veí antic Forn dels Apòstols.

El futur projecte de rehabilitació es fonamenta en el convenciment que ha d'existir una total harmonia entre els usos que es puguen donar al nostre patrimoni arquitectònic i la recuperació, foment i valorització, en aquest cas, de la història de l'antic Palau de Calatayud i de l'entorn urbà mil·lenari on es troba: el centre fundacional d'una ciutat que compta amb 2.155 anys d'història.

Per això, abans de planificar qualsevol solució definitiva per a la seua rehabilitació s'ha volgut comptar amb el màxim volum d'informació històrica i arqueològica i de l'estat de l'edifici, indagant en els seus murs i en el seu subsòl. Aquesta és l'essència del «Projecte d'actuacions preparatòries prèvies a la intervenció de l'immoble del carrer Micalet 5 de València. Fase d'intervenció arqueològica»: conèixer per a dissenyar una nova etapa en la vida del palau, respectuosa amb el seu passat i amb el d'aquells altres edificis més antics que poden haver deixat la seua empremta en els murs i, alhora, aprofitar l'oportunitat de fer créixer el nostre patrimoni a l'esquena mateixa de la plaça de la Mare de Déu, hereva de l'antic fòrum de la ciutat romana de Valentia.

La intervenció arqueològica en aquesta fase I consisteix en la realització d'un estudi d'arqueologia de l'arquitectura, aplicant la tècnica de l'estratigrafia mural per a conèixer l'evolució arquitectònica dels edificis que es van erigir en aquest punt de la ciutat fins a la construcció del Palau de Calatayud en 1907, així com el veí antic Forn dels Apòstols, que en l'actualitat forma part de la mateixa propietat. Al subsòl està prevista una excavació en extensió en el sector de Forn dels Apòstols 3 i 5 i prospeccions a Micalet 5, amb l'objectiu de conèixer les restes arqueològiques que s'hagen conservat i planificar en fases següents la seua recuperació i posada en valor, integrant-les en un circuit al costat de les ja recuperades a l'Almoina, Presó de Sant Vicent o la Catedral, per citar les de l'entorn més immediat.

Però aquestes tasques prèvies no poden perdre de vista que s'està treballant amb un patrimoni que pertany a tots els valencians i que, per això, s'ha de transmetre des del primer moment tota la informació que es vaja generant, a més de fer partícip i vincular la societat en aquest projecte il·lusionant.

Amb aquesta finalitat s'ha dissenyat aquesta plataforma de difusió periòdica de l'avanç dels treballs arqueològics i de les notícies i troballes que es vagen produint, a més d'animar totes les valencianes i valencians i els visitants a la nostra ciutat a participar amb els seus comentaris en aquest projecte mitjançant aquesta pàgina.