Viceintervenció General per a l'Administració Sanitària

Viceintervenció General per a l'Administració Sanitària

A la Viceintervenció General per a l'Administració Sanitària, en l'àmbit específic de la intervenció dels òrgans competents en matèria sanitària, li corresponen les funcions següents:

  • Coordinació de l'activitat fiscalitzadora de les intervencions delegades.

  • Determinació de les directrius que s'han de seguir en l'execució dels controls financers permanents, així com la preparació del corresponent pla anual.

  • Elaboració de la proposta d'informes d'actuació derivats de l'exercici del control financer permanent.

  • Estudi, elaboració i proposta d'aprovació d'ordes de servici i instruccions.