BORSES CONVOCADES D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUPS/SUBGRUPS C1 I C2

BORSES CONVOCADES D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUPS/SUBGRUPS C1 I C2

Relació de borses d'ocupació temporal en vigor per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, regulades per l'Orde 18/2018, de 19 de juliol. El seguiment de les bosses i llistats es pot consultar en la web: Ocupació pública - GVA.ES - Generalitat Valenciana indicant en l'apartat Descripció el número de la borsa (Exemple: 600).

Per a gestionar, consultar, realitzar peticions anar a l'aplicació GVborses https://gvborses.gva.es/gvborses

Llistats d'actualització mensual de GVborses - Administración Pública - Generalitat Valenciana (gva.es)

Denominació Borsa/Llistat Cos Denominación cuerpo Publicació Tipus Borsa/Llistat
677-L. Cos C1-01. Administratius (OOP22). Llista aprovats 1ex. 7 i 8/22 C1-01. Cos administratiu 24/01/2024 Llista aprovats
679-B. Cos C1-01. Administratius. Estabilització. (OOP18) C1-01. Cos administratiu 30/04/2024 Borsa
368-B. Cos C1-20 Agents tributaris (LLIURE) C1-01. | APT-C1-01-01 C1-01. Cos administratiu, APT-C1-01-01 Agents tributaris 01/03/2019 Borsa
648-B. Cos C1-01. Asistència al contribuient. (LLIURE) C1-01. | APT-C1-01-01 C1-01. Cos administratiu, APT-C1-01-01 Agents tributaris 13/11/2023 Borsa
330-B. Cos C1-02, especialistes sistemes i tecnologia (OPE-14) C1-02. Cos especialistes en sistemes i tecnologies. 24/04/2018 Borsa
635-B. Cos C1-02. Especialistes sistemes tecnologíes. (OOP-18).Estabilització C1-02. Cos especialistes en sistemes i tecnologies. 13/11/2023 Borsa
454-B. BORSA 5.2 C1-06 Esp. laboratori investigació agrícola agroalimentària. C1-03-01. | APT-C1-03-01-01 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-01 d'analítica de laboratori 02/12/2020 Borsa
660-B. APT-C1-03-01-01. Especialista tècnic Analítica laboratori. Estabilització.(OOP18) C1-03-01. | APT-C1-03-01-01 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-01 d'analítica de laboratori 18/01/2024 Borsa
659-B. APT-C1-03-01-02. Especialistas en pesca marítima. Estabilització.(OOP18) C1-03-01. | APT-C1-03-01-02 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-02 de pesca marítima 17/01/2024 Borsa
25-B. Especialistes prevenció riscos laborals OPE2004 C1-03-01. | APT-C1-03-01-03 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-03 de prevenció de riscos laborals 27/11/2006 Borsa
589-B. APT-C1-03-01-04 Especialista comunicació i emergència (LLIURE) C1-03-01. | APT-C1-03-01-04 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-04 de comunicacions i emergències 09/05/2023 Borsa
616-B. Cos APT-C1-03-01-04. Especialista tècnica.Emergències. (OOP-19). Ordinària C1-03-01. | APT-C1-03-01-04 C1-03-01. Especialista tècnica, APT-C1-03-01-04 de comunicacions i emergències 30/05/2023 Borsa
622-B. Cos C1-03-03. Especialistes delineació (OOP-18). Ordinària C1-03-03. Edificació i obra civil 18/05/2023 Borsa
369-B. Cos C1-04 Educadors infantils, actualització mèrits i inscripcions(OPE-08) C1-04 Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat 06/05/2019 Borsa
370-B. Cos C1-04 Educadors infantils, actualització mèrits i inscripcions(LLIURE) C1-04 Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat 06/05/2019 Borsa
621-B. Cos C1-04 Educació Infantil (OOP-18). Estabilització [B-06-01] C1-04 Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat 11/05/2023 Borsa
235-B. Grup C1 EIS (OPO-2010) C1-04-01. Atenció sociosanitària 25/01/2016 Borsa
367-B. Cos C1-12 Especialistes en atenció sociosanitaria EIS (LLIURE) C1-04-01. Atenció sociosanitària 25/04/2019 Borsa
633-L. Cos C1-04-02. Atenció sociosanitària EIS (OOP-19). Llista aprovats 1ex. 24/19 C1-04-01. Atenció sociosanitària 30/08/2023 Llista aprovats
652-B. Cos C1-04-01. Atenció sociosanitària. EIS. Modalitat Estabilització.(OOP18) C1-04-01. Atenció sociosanitària 27/12/2023 Borsa
228-B. Educadors/es d’educació especial. (OPO-2010) C1-04-03. Educació especial 20/05/2015 Borsa
256-B. Cos C1-03 Especialistes Educació Especial (LLIURE) C1-04-03. Educació especial 16/06/2016 Borsa
620-B. Cos C1-04-03. Educació Especial. (OOP-18). Estabilització C1-04-03. Educació especial 11/05/2023 Borsa
280-B. Cos C1-13-03, Especialistes del medi ambient. Agents mediambientals (OPO-10) C1-05. Cos especialistes en l’administració del medi ambient 26/06/2017 Borsa
360-B. Cos C1-13 agents mediambientals (OOP-15) C1-05. Cos especialistes en l’administració del medi ambient 08/04/2019 Borsa
615-B. Cos C1-05. Especialistes en l'administració del medi ambient. (OOP-18). Ordinària C1-05. Cos especialistes en l’administració del medi ambient 17/05/2023 Borsa
655-B. APT-C1-06-01. Especialistes Manteniment. Estabilització.(OOP18) C1-06. | APT-C1-06-01 C1-06. Cos especialistes de manteniment, mecànica i obres públiques, APT-C1-06-01 de manteniment 10/01/2024 Borsa
222-B. Conductors (OPE-2008) C2-02. Cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles 26/06/2014 Borsa
406-B. Cos C2-02-01, Conductors alts càrrecs i cos C2-02-02 conductors mecànics (LLIURE) C2-02. Cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles 17/02/2020 Borsa
644-B. Cos C2-02. Conductors. (OOP18). Estabilització C2-02. Cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles 28/11/2023 Borsa
629-L. Cos APT-C2-03-01-01 Auxiliar manteniment. (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 142 i 143/18 C2-03-01. | APT-C2-03-01-01 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-01 de serveis auxiliars de manteniment 19/07/2023 Llista aprovats
16-B. Laborants OPE-99 C2-03-01. | APT-C2-03-01-02 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-02 de serveis auxiliars d'infraestructura i transport 03/11/2005 Borsa
73-B. Vigilants d'obres públiques(OPE2004) C2-03-01. | APT-C2-03-01-02 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-02 de serveis auxiliars d'infraestructura i transport 17/03/2008 Borsa
85-B. Auxiliars d’explotació portuària (Lliure) C2-03-01. | APT-C2-03-01-02 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-02 de serveis auxiliars d'infraestructura i transport 19/06/2008 Borsa
573-L. Cos C2-04-02 Auxiliar explotació portuària (OOP-18). Llista aprovats 1ex 127/18 C2-03-01. | APT-C2-03-01-02 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-02 de serveis auxiliars d'infraestructura i transport 03/11/2022 Llista aprovats
663-B. APT-C2-03-01-02. Serveis auxiliars d'infraestructura i transport. Estabilització.(OOP18) C2-03-01. | APT-C2-03-01-02 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-02 de serveis auxiliars d'infraestructura i transport 20/02/2024 Borsa
666-B. APT-C2-03-01-03. Monitor terpèutic.  Estabilització.(OOP19) C2-03-01. | APT-C2-03-01-03 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-03 de monitors terapèutics 31/01/2024 Borsa
607-B. Cos C2-03-01. Serveis auxiliars generals. Auxiliar laboratori. (OOP-18). Ordinària C2-03-01. | APT-C2-03-01-05 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-05 de serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient 16/05/2023 Borsa
623-B. Cos APT-C2-03-01-06 Auxiliar seguretat i salut laboral. (OOP-18). Ordinària C2-03-01. | APT-C2-03-01-06 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-06 de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals 22/05/2023 Borsa
398-C. Cos C2-09-01 auxiliar investigació camp (IVIA) C2-03-01. | APT-C2-03-01-07 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-07 de serveis auxiliars de la investigació científica 17/04/2019 Borsa cedida
399-C. Cos C2-09-02 auxiliar investigació laboratori (IVIA) C2-03-01. | APT-C2-03-01-07 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-07 de serveis auxiliars de la investigació científica 17/04/2019 Borsa cedida
619-B. Cos APT-C2-03-01-07. Auxiliar investigador. (OOP-18). Ordinaria C2-03-01. | APT-C2-03-01-07 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-07 de serveis auxiliars de la investigació científica 30/05/2023 Borsa
246-B. Cos Auxiliar d'autòpsia. Escala C2-10-01 (LLIURE) C2-03-01. | APT-C2-03-01-08 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-08 de serveis auxiliars de l'administració de justícia 08/03/2016 Borsa
667-B. APT-C2-03-01-08. Auxiliar autopsia.  Estabilització.(OOP18) C2-03-01. | APT-C2-03-01-08 C2-03-01. serveis auxiliars generals, APT-C2-03-01-08 de serveis auxiliars de l'administració de justícia 30/01/2024 Borsa
124-B. Cuiners (OPE-2004) C2-03-02. Auxiliar cuina 18/05/2009 Borsa
668-B. Cos C2-03-02. Auxiliar cuina.  Estabilització.(OOP18) C2-03-02. Auxiliar cuina 01/02/2024 Borsa
348-B. Cos C2-05 Serveis auxiliars sociosanitaris i educatius, escala 01 auxiliars d'infermeria (LLIURE) C2-03-03. Auxiliars d'infermeria 16/10/2018 Borsa
665-B. Cos C2-03-03. Auxiliar d' infermeria.  Estabilització.(OOP18) C2-03-03. Auxiliars d'infermeria 29/01/2024 Borsa

 

BORSES REGULADES PER L'ORDE 18/2018 DE 19 DE JULIOL. Polsa ací.

Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes Autònoms o Entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).