Borses del Grup/Subgrup A1

Borses del Grup/Subgrup A1

Relació de borses d'ocupació temporal en vigor per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, regulades per l'Orde 18/2018, de 19 de juliol. El seguiment de les bosses i llistats es pot consultar en la web: Ocupació pública - GVA.ES - Generalitat Valenciana indicant en l'apartat Descripció el número de la borsa (Exemple: 600).

Per a gestionar, consultar, realitzar peticions anar a l'aplicació GVborses https://gvborses.gva.es/gvborses

Llistats d'actualització mensual de GVborses - Administración Pública - Generalitat Valenciana (gva.es)

Denominació Borsa/Llistat Cos Denominación cuerpo Publicació Tipus Borsa/Llistat
333-B. Cos A1-02, advocats (OPE-14) A1-02. Cos de l’advocacia de la Generalitat. 24/04/2018 Borsa
400-B. Cos A1-02 advocats (OOP-16) A1-02. Cos de l’advocacia de la Generalitat. 09/12/2019 Borsa
617-B. Cos A1-02.  l'Advocacia de la Generalitat. (OOP-17). Ordinària A1-02. Cos de l’advocacia de la Generalitat. 18/05/2023 Borsa
618-B. Cos A1-02.  l'Advocacia de la Generalitat. (OOP-18). Ordinària A1-02. Cos de l’advocacia de la Generalitat. 22/05/2023 Borsa
422-B. Cos A1-08-01 facultatiu d'arxius i biblioteques (OOP-16) A1-04-02. Superior d'arxivística, biblioteconomia, documentació i edició 29/10/2020 Borsa
282-B. A1-11 Cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports. A1-04-03. Enginyeria en Camins, Canals i Ports 17/07/2017 Borsa
409-B. Cos A1-11 enginyer de camins, canals i ports  (OOP-16) A1-04-03. Enginyeria en Camins, Canals i Ports 04/03/2020 Borsa
587-L. Cos A1-11 Camins (OOP-22). Llista aprovats 1ex. 14/22 A1-04-03. Enginyeria en Camins, Canals i Ports 02/03/2023 Llista aprovats
609-B. Cos A1-04-03. Enginyeria en Camins, Canals i Ports. (OOP-18). Ordinària A1-04-03. Enginyeria en Camins, Canals i Ports 16/05/2023 Borsa
283-B. A1-12 Cos superior tècnic d’enginyeria industrial. A1-04-04. Enginyeria Industrial 17/07/2017 Borsa
401-B. Cos A1-12 enginyer industrial (OOP-15) A1-04-04. Enginyeria Industrial 09/12/2019 Borsa
494-B. Cos A1-12 Tècnic superior enginyer industrial. (LLIURE) A1-04-04. Enginyeria Industrial 11/04/2022 Borsa
637-B. Cos A1-04-04. Enginyeria Industrial. (OOP-18).Estabilització A1-04-04. Enginyeria Industrial 15/11/2023 Borsa
661-L. Cos A1-04-04. Industrials (OOP-22). Llista aprovats 1ex. 16 i 17/22 A1-04-04. Enginyeria Industrial 01/12/2023 Llista aprovats
284-B. A1-13 Cos superior tècnic d’enginyeria de mines. A1-04-05. Enginyeria de Mines 17/07/2017 Borsa
372-B. Cos A1-13 Superior  tècnico  d'Enginyeria  de  Mines (OOP-15) A1-04-05. Enginyeria de Mines 03/06/2019 Borsa
472-B. Cos A1-13 Tècnic en Mines (LLIURE) A1-04-05. Enginyeria de Mines 19/01/2022 Borsa
600-B. Cos A1-04-05. Enginyeria de Mines (OOP-18). Ordinària A1-04-05. Enginyeria de Mines 30/03/2023 Borsa
281-B. A1-06 Cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 17/07/2017 Borsa
285-B. A1-14 Cos superior tècnic d’enginyeria de telecomunicació. A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 17/07/2017 Borsa
374-B. Cos A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica (OOP-15) A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 13/06/2019 Borsa
376-B. Cos A1-14 Superior tècnic d’enginyeria de telecomunicació (OOP-15) A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 08/07/2019 Borsa
424-B. Cos A1-06 superior tècnic de tecnologies de la informació (LLIURE) A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 09/11/2020 Borsa
599-L. Cos A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació (OOP-22). Llista aprovats 1ex. 5/22 i 6/22 A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 19/07/2023 Llista aprovats
601-B. Cos A1-04-06. Sistemes i tecnología de l'informació (OOP-18). Ordinària i estabilitat A1-04-06. Sistemes i tecnologia de la informació 19/05/2023 Borsa
286-B. A1-15 Cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma. A1-04-07. Enginyeria Agrònoma 17/07/2017 Borsa
419-B. Cos A1-15 enginyeria agrònoma (OOP-16) A1-04-07. Enginyeria Agrònoma 20/10/2020 Borsa
653-B. Cos A1-04-07. Superior Facultatiu Enginyeria Agrònoma. Modalitat Estabilització.(OOP18) A1-04-07. Enginyeria Agrònoma 28/12/2023 Borsa
287-B. A1-16 Cos superior tècnic de geodèsia i cartografia. A1-04-08. Enginyeria en Geodèsia i Cartografia 17/07/2017 Borsa
638-B. Cos A1-04-08. Enginyeria Geodesia Cartografia. (OOP-19).Estabilització A1-04-08. Enginyeria en Geodèsia i Cartografia 16/11/2023 Borsa
227-B. Enginyers de forests (OPO-2010) A1-04-09. Enginyeria Forestal 20/05/2015 Borsa
288-B. A1-17 Cos superior tècnic d’enginyeria de forests. A1-04-09. Enginyeria Forestal 17/07/2017 Borsa
373-B. Cos A1-17 Superior  tècnic  d'enginyería de forest (OOP-15) A1-04-09. Enginyeria Forestal 10/06/2019 Borsa
613-B. Cos A1-04-09. Enginyeria forestal (OOP-18). Ordinària A1-04-09. Enginyeria Forestal 18/05/2023 Borsa
289-B. A1-18 Cos superior tècnic d’arquitectura. A1-04-10. Arquitectura 17/07/2017 Borsa
434-B. Cos A1-18 superior tècnic arquitectura (OOP-16) A1-04-10. Arquitectura 22/02/2021 Borsa
662-B. Cos A1-04-10. Arquitèctes. Estabilització.(OOP18) A1-04-10. Arquitectura 14/02/2024 Borsa
244-B. Cos Sup.Tèc. Medi Ambient A1-27 (LLIURE) A1-04-11. Medi Ambient 02/03/2016 Borsa
651-B. Cos A1-04-11. Superior Facultatiu Medi Ambient. Modalitat Estabilització.(OOP18) A1-04-11. Medi Ambient 25/03/2024 Borsa
293-B. A1-23 Cos superior tècnic de veterinària. A1-04-12. Veterinària 17/07/2017 Borsa
393-C. Cos A1-23 veterinari (IVIA). Lliure A1-04-12. Veterinària 17/04/2019 Borsa cedida
556-L. Cos A1-23 Veterinaris (OOP-18) Llista aprovats 2ex. 15/18 A1-04-12. Veterinària 06/07/2022 Llista aprovats
630-L. Cos A1-04-12 veterinaris. (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 150/18 A1-04-12. Veterinària 19/07/2023 Llista aprovats
641-B. Cos A1-04-12. Veterinària. (OOP-18).Estabilització A1-04-12. Veterinària 27/06/2024 Borsa
355-B. Cos A1-29 tècnic d’estadística (LLIURE) A1-04-13. Superior facultativa d'estadística 14/01/2019 Borsa
645-B. Cos A1-04-13. Estadística. (OOP18). Estabilització A1-04-13. Superior facultativa d'estadística 29/11/2023 Borsa
292-B. A1-21 Cos superior tècnic d’administració cultural. A1-04-14. Administració cultural 17/07/2017 Borsa
688-B. Cos A1-04-14. Superior Tècnic Administració Cultural. Estabilització. (OOP18) A1-04-14. Administració cultural 12/03/2024 Borsa
353-B. Cos A1-22 Tècnic d'activitat física  i  esport (LLIURE) A1-04-15. Activitat física i esport. 08/01/2019 Borsa
602-B. Cos A1-04-15. Activitat física i esport. (OOP-18). Ordinària A1-04-15. Activitat física i esport. 11/04/2023 Borsa
574-B. Cos A1-04-16 (Llei 4/21) Ingeniers Aeronáutics (Lliure) A1-04-16. Superior facultativa 07/12/2022 Borsa
356-B. Cos A1-28-01 científic titular (OPE-15) Modalitat 1 A1-05-01. Científic o científica titular 05/02/2019 Borsa
361-B. Cos A1-28-01 científic titular (OPE-15) Modalitat 2 A1-05-01. Científic o científica titular 05/02/2019 Borsa
362-B. Cos A1-28-01 científic titular (OPE-15) Modalitat 3 A1-05-01. Científic o científica titular 05/02/2019 Borsa
363-B. Cos A1-28-01 científic titular (OPE-15) Modalitat 4 A1-05-01. Científic o científica titular 05/02/2019 Borsa
690-B. Cos A1-05-01. Superior Cientìfic titular. Estabilització (OOP18) A1-05-01. Científic o científica titular 22/04/2024 Borsa
357-B. Cos A1-28-02 investigador (OPE-15) Modalitat 1 A1-05-02. Investigador o investigadora. 05/02/2019 Borsa
364-B. Cos A1-28-02 investigador (OPE-15) Modalitat 2 A1-05-02. Investigador o investigadora. 05/02/2019 Borsa
365-B. Cos A1-28-02 investigador (OPE-15) Modalitat 3 A1-05-02. Investigador o investigadora. 05/02/2019 Borsa
614-B. Cos A1-05-02. Investigador o Investigadora. (OOP-18). Ordinària A1-05-02. Investigador o investigadora. 17/05/2023 Borsa
320-B. Cos A1-09, tècnic Seguretat i salut en el Treballa (OPE-10) A1-06-01. Riscos laborals, seguretat i salut en el treball 11/01/2018 Borsa
610-B. Cos A1-06-01. Riscos laborals, seguretat i salut en el treball. (OOP-18). Ordinària A1-06-01. Riscos laborals, seguretat i salut en el treball 05/06/2023 Borsa
295-B. A1-25-02 Escala medicina del treball. A1-06-02. Medicina del treball 17/07/2017 Borsa
351-B. Cos A1-25-02 Tècnic  de  prevenció  de  riscos  laborals  (LLIURE) A1-06-02. Medicina del treball 28/11/2018 Borsa
423-B. Cos A1-25-02 Medicina del treball (OOP-16) A1-06-02. Medicina del treball 29/10/2020 Borsa
529-B. Cos A1-25-02 Tècnics prevenció riscos laborals. Metges treball (LLIURE 529/22) A1-06-02. Medicina del treball 15/09/2022 Borsa
670-B. Cos A1-06-02. Medicina Treball.  Estabilització.(OOP18) A1-06-02. Medicina del treball 21/02/2024 Borsa
181-B. Farmacèutics OPO-08 A1-07-01. Acció social i administració de serveis socials 13/10/2011 Borsa
290-B. A1-19 Cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials. A1-07-01. Acció social i administració de serveis socials 17/07/2017 Borsa
685-B. Cos A1-07-01.  Acció Social. Estabilització. (OOP19) A1-07-01. Acció social i administració de serveis socials 04/04/2024 Borsa
296-B. A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia. A1-07-01. | APT-A1-07-01-01 A1-07-01. Acció social i administració de serveis socials, APT-A1-07-01-01 de psicopedagogia 17/07/2017 Borsa
674-B. APT-A1-07-01-01. Psicopedagogia.  Estabilització.(OOP18) A1-07-01. | APT-A1-07-01-01 A1-07-01. Acció social i administració de serveis socials, APT-A1-07-01-01 de psicopedagogia 28/02/2024 Borsa
226-B. Psicòlegs (OPO-2010) A1-07-02. Psicologia 20/05/2015 Borsa
291-B. A1-20 Cos superior tècnic de psicologia. A1-07-02. Psicologia 17/07/2017 Borsa
428-B. Cos A1-20 superior tècnic de psicolegs  (OOP-16) A1-07-02. Psicologia 15/02/2021 Borsa
530-L. Cos A1-20 Psicòlegs (OOP-18). Aprovats 2ex. 13 i 14/18 A1-07-02. Psicologia 25/05/2022 Llista aprovats
578-L. Cos A1-20 Psicòlegs (OOP-19). Llista aprovats 1ex.  12 i 13/19 A1-07-02. Psicologia 16/01/2023 Llista aprovats
586-L. Cos A1-20 Psicòlegs (OOP-22). Llista aprovats 1ex. 15/22 A1-07-02. Psicologia 01/03/2023 Llista aprovats
628-B. Cos A1-07-02. Psicologia (LLIURE) A1-07-02. Psicologia 13/11/2023 Borsa
639-B. Cos A1-07-02. Psicologia. (OOP-18). Estabilització A1-07-02. Psicologia 27/11/2023 Borsa
692-B. Cos A1-07-02. Psicologia. Ordinaria. (OOP19) A1-07-02. Psicologia 25/04/2024 Borsa
135-B. Metges (OPE-2004) actualitzar merits i inscripció A1-07-03. Medicina 05/02/2010 Borsa
294-B. A1-24 Cos superior tècnic de medicina. A1-07-03. Medicina 17/07/2017 Borsa
350-B. Cos A1-24 Tècnics en medicina (LLIURE) A1-07-03. Medicina 28/11/2018 Borsa
429-B. Cos A1-24 superior tècnic de medicina (OOP-16) A1-07-03. Medicina 15/02/2021 Borsa
457-L. Cos A1-24 Metges (OOP-18) Llistat aprobats 1ex. 17 i 18/18 A1-07-03. Medicina 26/08/2021 Llista aprovats
657-B. Cos A1-07-03. Superior Facultatiu medicina. Estabilització.(OOP18) A1-07-03. Medicina 16/01/2024 Borsa
297-B. A1-31 Cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària. A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 17/07/2017 Borsa
437-B. BORSA 1. A1-31-01 Tècnic/a superior assistent d’investigació en producció agrària A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 11/09/2020 Borsa
438-B. BORSA 3. A1-31-01 Tècnic/a superior assistent d’investigació en reproducció animal A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 11/09/2020 Borsa
452-B. BORSA 3.2 A1-31-01 Téc. superior laboratori investigació producció animal. A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 02/12/2020 Borsa
453-B. BORSA 4.2 A1-31-01 Téc. superior laboratori investigació tecnologies del reg. A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 02/12/2020 Borsa
536-B. BORSA 1.4 A1-31-01 Tèc/a Sup. Asistent d'investigació en economía agrària. (LLIURE) A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 28/06/2022 Borsa
656-B. Cos A1-08-01. Superior Facultatiu Tecnología Agroalimentària. Estabilització.(OOP18) A1-08-01. Tecnologia agroalimentària. 15/01/2024 Borsa
439-B. BORSA 4. A1-32 Tècnic/a superior de laboratori per a la investigació en entomologia aplicada A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 11/09/2020 Borsa
440-B. BORSA 5. A1-32 Tècnic/a superior assistent d’investigació en patologia de postcollita. A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 11/09/2020 Borsa
441-B. BORSA 6. A1-32 Tècnic/a superior  laboratori investigació gestió matèries orgàniques agricultura A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 11/09/2020 Borsa
442-B. BORSA 7. A1-32 Tècnic/a superior lab. investigació biologia molecular aplicada protecció vegetal A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 11/09/2020 Borsa
450-B. BORSA 1.2 A1-32 Tèc. superior laboratori investigació biología molecular aplicada millora vegetal A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 02/12/2020 Borsa
451-B. BORSA 2.2 A1-32 Tèc. superior laboratori investigació bioestadística A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 02/12/2020 Borsa
455-B. BORSA 6.2 A1-32 Tèc. superior asistent investigació control enfermetats post collita. A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 02/12/2020 Borsa
489-B. BORSA 1.3 A1-32 Tèc. Sup. Laboratori investigació enginyeria aplicada agricultura (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 07/07/2022 Borsa
490-B. BORSA 2.3 A1-32 Tèc. Sup. Laboratori investigació gestió matèries orgàniques agricultura (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 07/07/2022 Borsa
491-B. BORSA 3.3 A1-32 Tèc. Sup. Laboratori investigació biología molecular protecció vegetal  (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 07/07/2022 Borsa
537-B. BORSA 2.4 A1-32 Tèc/a Sup. laboratori per a l'investigació fertilizació i maneig sòls. (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 28/06/2022 Borsa
538-B. BORSA 3.4 A1-32 Tèc/a Sup. Lab. Invest. biologia molec. aplicada millora vegetal. (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 28/06/2022 Borsa
539-B. BORSA 4.4 A1-32 Tèc/a Sup. Laboratori d'investigació fisiologia poscollita. (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 28/06/2022 Borsa
540-B. BORSA 5.4 A1-32 Tèc/a Sup. laboratori per a l'investigació entomologia aplicada. (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 28/06/2022 Borsa
541-B. BORSA 6.4 A1-32 Tèc/a Sup. laboratori per a l'investigació en virologia aplicada. (LLIURE) A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 28/06/2022 Borsa
636-B. Cos A1-08-02. Superior Tècnic laboratori. (OOP-18).Estabilització A1-08-02. Superior tècnica de laboratori 14/11/2023 Borsa
603-B. Cos A1-09. Superior Facultatiu d'Inspecció de Tributs. (OOP-18). Ordinària A1-09. Cos superior facultatiu d’inspecció de tributs. 18/04/2023 Borsa
606-B. Cos A1-10. Superior Facultatiu d'Emergències i Protecció civil. (OOP-18). Ordinària A1-10. Cos facultatiu d'emergències i protecció civil 04/05/2023 Borsa
625-B. Cos A1-10. Facultatiu d'emergències i protecció civil (LLIURE) A1-10. Cos facultatiu d'emergències i protecció civil 29/06/2023 Borsa

 

BORSES REGULADES PER L'ORDE 18/2018 DE 19 DE JULIOL. Polsa ací.

Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes Autònoms o Entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).