BORSES CONVOCADES D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP/SUBGRUP A2

BORSES CONVOCADES D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP/SUBGRUP A2

Relació de borses d'ocupació temporal en vigor per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, regulades per l'Orde 18/2018, de 19 de juliol. El seguiment de les bosses i llistats es pot consultar en la web: Ocupació pública - GVA.ES - Generalitat Valenciana indicant en l'apartat Descripció el número de la borsa (Exemple: 600).

Per a gestionar, consultar, realitzar peticions anar a l'aplicació GVborses https://gvborses.gva.es/gvborses

Llistats d'actualització mensual de GVborses - Administración Pública - Generalitat Valenciana (gva.es)

 

Denominació Borsa/Llistat Cos Denominación cuerpo Publicació Tipus Borsa/Llistat
113-B. Instructor FPO (OPE-04) A2-01. | APT-A2-01-02 A2-01. Cos de Gestió, APT-A2-01-02 de formació inserció professional 10/02/2009 Borsa
312-B. A2-29 Cos superior de gestió en activitats turístiques. A2-01. | APT-A2-01-03 A2-01. Cos de gestió, APT-A2-01-03 d'activitats turístiques 17/07/2017 Borsa
298-B. A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica. A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 17/07/2017 Borsa
303-B. A2-11 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions. A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 17/07/2017 Borsa
359-B. Cos A2-11 superior gestió enginyeria tècnica telecomunicacions (OOP-15) A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 08/04/2019 Borsa
388-B. Cos A2-02 gestió enginyeria tècnica en informàtica (OOP-15) A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 24/10/2019 Borsa
427-B. Cos A2-02 gestió en tecnologies de la informació (LLIURE) A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 01/12/2020 Borsa
608-B. Cos A2-02-01. Tècnica de Sistemes i tecnologia de la informació. (OOP-18). Ordinària i estabilitat A2-02-01. Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació 19/05/2023 Borsa
300-B. A2-08 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques. A2-02-02. Enginyeria Tècnica en Obres Públiques 17/07/2017 Borsa
407-B. Cos A2-08 enginyer tènic obres públiques  (OOP-16) A2-02-02. Enginyeria Tècnica en Obres Públiques 02/03/2020 Borsa
604-B. Cos A2-02-02. Enginyeria Tècnica en Obres Públiques. (OOP-18). Ordinària A2-02-02. Enginyeria Tècnica en Obres Públiques 02/05/2023 Borsa
301-B. A2-09 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial. A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 17/07/2017 Borsa
408-B. Cos A2-09 enginyer tècnic industrial (OOP-15) A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 02/03/2020 Borsa
544-B. BORSA 9.4 A2-09 Ing/a Tèc/a Colaborador/a invest.  electromecànica agricultura precisió. (LLIURE) A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 28/06/2022 Borsa
592-L. Cos A2-09 Enginyer Tècnic Industrial (OOP-22). Llista aprovats 1ex 12/22 A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 23/05/2023 Llista aprovats
611-B. Cos A2-02-03. Seguretat pública i Enginyeria Tècnica Industrial. (OOP-18). Ordinària i estabilitzaci A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 19/05/2023 Borsa
627-B. Cos A2-02-04. Enginyer tènic industrial (LLIURE) A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial 29/06/2023 Borsa
302-B. A2-10 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines. A2-02-04. Enginyeria Tècnica de Mines 17/07/2017 Borsa
390-B. Cos A2-10 gestió enginyeria tècnica de mines (OOP-15) A2-02-04. Enginyeria Tècnica de Mines 24/10/2019 Borsa
473-B. Cos A2-10 Gestió en Mines (LLIURE) A2-02-04. Enginyeria Tècnica de Mines 19/01/2022 Borsa
391-B. Cos A2-13 gestió enginyeria tècnica forestal (OOP-15) A2-02-05. Enginyeria Tècnica Forestal 24/10/2019 Borsa
561-L. Cos A2-13 Eng. Tècnic Forestal (OOP-18) Llista aprovats 2ex. 7 i 8/18 A2-02-05. Enginyeria Tècnica Forestal 06/07/2022 Llista aprovats
562-L. Cos A2-13 Eng. Tècnic Forestal (OOP-18) Llista aprovats 1ex. 7 i 8/18 A2-02-05. Enginyeria Tècnica Forestal 06/07/2022 Llista aprovats
678-B. Cos A2-02-05. Tècnics forestals. Ordinaria. (OOP18) A2-02-05. Enginyeria Tècnica Forestal 04/03/2024 Borsa
305-B. A2-14 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola. A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 17/07/2017 Borsa
395-C. Cos A2-14-01 enginyer o E. Tècnic en biología molecular (IVIA). Lliure A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 16/04/2019 Borsa cedida
430-B. Cos A2-14-01 gestió enginyier tècnic agrícola (OOP-16) A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 15/02/2021 Borsa
456-B. BORSA 7.2 A2-14-02 Eng. Tèc. colaborador/a investigació ramaderia. A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 02/12/2020 Borsa
542-B. BORSA 7.4 A2-14-01 Ing/a Tèc/a Colaborador/a en invest. millora i producció vegetal. (LLIURE) A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 28/06/2022 Borsa
543-B. BORSA 8.4 A2-14-01 Ing/a Tèc/a Colaborador/a en investigació en fisiologia de poscollita. (LLIURE) A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 28/06/2022 Borsa
654-B. Cos A2-02-06. Tècnic Facultatiu Enginyeria tècnica agrícola. Estabilització.(OOP18) A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 09/01/2024 Borsa
689-B. Cos A2-02-06. Enginyer tècnic agrícola investigació. Ordinaria. (OOP19) A2-02-06. Enginyeria Tècnica Agrícola 13/03/2024 Borsa
310-B. A2-17 Cos superior de gestió en arquitectura. A2-02-07. Arquitectura Tècnica 17/07/2017 Borsa
421-B. Cos A2-17 gestió en arquitectura (OOP-16) A2-02-07. Arquitectura Tècnica 29/10/2020 Borsa
496-L. Cos A2-17 Superior gestió arquitectura (OOP-18). Llista aprovats 2ex. 37/18 A2-02-07. Arquitectura Tècnica 02/05/2022 Llista aprovats
497-L. Cos A2-17 Superior gestió arquitectura (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 37/18 A2-02-07. Arquitectura Tècnica 02/05/2022 Llista aprovats
593-L. Cos A2-17 Arquitecte Tènic (OOP-18). Llista aprovats 2ex. 154/18 A2-02-07. Arquitectura Tècnica 11/05/2023 Llista aprovats
594-L. Cos A2-17 Arquitecte Tènic (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 154/18 A2-02-07. Arquitectura Tècnica 11/05/2023 Llista aprovats
680-B. Cos A2-02-17. Arquitectura tècnica. Ordinaria i Estabilització. (OOP18) A2-02-07. Arquitectura Tècnica 02/04/2024 Borsa
669-B. Cos A2-02-08. Tècnic Medi ambient. Estabilització.(OOP18) A2-02-08. Tècnica en Medi Ambient 06/02/2024 Borsa
375-B. Cos A2-03 Superior  de  gestió  de  promoció  lingüística (OOP-16) A2-02-09. Tècnica facultativa en Promoció Lingüística 17/06/2019 Borsa
697-L. Cos A2-02-09. Tècnic facultatiu promoció lingüística. (OOP-23). Llista aprovats 1ex. 20/23 A2-02-09. Tècnica facultativa en Promoció Lingüística 24/05/2024 Llista aprovats
698-L. Cos A2-02-09. Tècnic facultatiu promoció lingüística. (OOP-23). Llista aprovats 2ex. 20/23 A2-02-09. Tècnica facultativa en Promoció Lingüística 24/05/2024 Llista aprovats
418-B. Cos A2-04-01 arxivística, biblioteconomia i documentació (OOP-16) A2-02-10. Tècnica en Arxivística, Biblioteconomia i Documentació 20/10/2020 Borsa
647-B. Cos A2-02-10. Gestió arxivística. (OOP18). Estabilització A2-02-10. Tècnica en Arxivística, Biblioteconomia i Documentació 19/12/2023 Borsa
705-L. Cos A2-02-10. Arxivística (OOP-23). Llistat aprovats 1ex 21 i 32/23 A2-02-10. Tècnica en Arxivística, Biblioteconomia i Documentació 27/06/2024 Llista aprovats
311-B. A2-27 Cos superior de gestió estadística. A2-02-11. Tècnica facultativa en Gestió Estadística 17/07/2017 Borsa
304-B. A2-12 Cos superior de gestió en geodèsia i cartografia. A2-02-12. Enginyeria tècnica en Topografia 17/07/2017 Borsa
415-B. Cos A2-12 superior gestió en geodèsia i cartografia (OOP-16) A2-02-12. Enginyeria tècnica en Topografia 06/10/2020 Borsa
173-B. Tècnic mitjà de gestió cultural. OPO-08 A2-02-13. Tècnica facultativa en Administració Cultural. 18/05/2011 Borsa
576-L. Cos A2-15 Gestió administració cultural(OOP-18). Llista aprovatas 1ex. 173 i 174/18 A2-02-13. Tècnica facultativa en Administració Cultural. 02/12/2022 Llista aprovats
694-B. Cos A2-02-13. Técnico en administración cultural. Estabilització (OOP18) A2-02-13. Tècnica facultativa en Administració Cultural. 30/05/2024 Borsa
443-B. BORSA 8. A2-14-01 Enginyer/a tècnic/a col·laborador/a en investigació en millora i producció vegetal A2-02-15. Tècnica facultativa agroalimentària 11/09/2020 Borsa
643-B. APT-A2-02-06-01. Control analític Seguretat agroalimentària. (OOP-18).Estabilització A2-02-15. Tècnica facultativa agroalimentària 23/11/2023 Borsa
299-B. A2-05 Cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball. A2-03. Cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball 17/07/2017 Borsa
624-B. Cos A2-03. Prevenció riscos laborals i seguretat i salut (OOP-18) Ordinària i estabilització A2-03. Cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball 25/05/2023 Borsa
693-B. Cos A2-03. Prevenció riscos laborals. Estabilització (OOP18) A2-03. Cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball 15/05/2024 Borsa
306-B. A2-16-01 Escala acció social i administració de serveis socials. A2-04-01. Acció social i administració dels servicis socials 17/07/2017 Borsa
646-B. Cos A2-04-01. Acció social. (OOP18). Estabilització A2-04-01. Acció social i administració dels servicis socials 11/12/2023 Borsa
308-B. A2-16-04 Escala logopèdia. A2-04-01. | APT-A2-04-01-01 A2-04-01. Sociosanitària, APT-A2-04-01-01 de logopèdia 17/07/2017 Borsa
425-B. Cos A2-19 gestió d'administració sociosanitaria-enfermeria (OOP-16) A2-04-02. Infermeria 16/11/2020 Borsa
526-L. Cos A2-19 Gestió socio sanitaria (OOP-18). Aprovats 2ex. 38/18 A2-04-02. Infermeria 13/05/2022 Llista aprovats
527-L. Cos A2-19 Gestió socio sanitaria (OOP-18). Aprovats 1ex. 38/18 A2-04-02. Infermeria 13/05/2022 Llista aprovats
595-L. Cos A2-19 Infermeria (OOP-18). Llista aprovats 2ex. 155 i 156/18 A2-04-02. Infermeria 11/05/2023 Llista aprovats
596-L. Cos A2-19 Infermeria (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 155 i 156/18 A2-04-02. Infermeria 11/05/2023 Llista aprovats
658-B. Cos A2-04-02. Tècnic Facultatiu. Enfermeria. Estabilització.(OOP18) A2-04-02. Infermeria 21/03/2024 Borsa
706-L. Cos A2-04-02. Infermers (OOP-21). Llistat aprovats 1ex 147/21 A2-04-02. Infermeria 27/06/2024 Llista aprovats
417-B. Cos A2-20 fisioteràpia (OOP-16) A2-04-03. Fisioteràpia 20/10/2020 Borsa
525-C. Borsa cedida A2-04-03-EDU/23 Fisioteràpia (Ordre 18/18, Art. 11 bis d). DOGV 8435 de 30.11.2018) A2-04-03. Fisioteràpia 03/02/2023 Borsa cedida
605-B. Cos A2-04-03. Fisioteràpia. (OOP-18). Ordinària A2-04-03. Fisioteràpia 02/05/2023 Borsa
431-B. Cos A2-16-03 gestió en acció social, escala treball social (OOP-16) A2-04-04. Treball social 15/02/2021 Borsa
582-L. Cos A2-16-03 Treballador social (OOP-19). Llista aprovats 1ex. 20 i 21/19 A2-04-04. Treball social 03/02/2023 Llista aprovats
672-B. Cos A2-04-04. Treballador social.  Estabilització.(OOP18) A2-04-04. Treball social 26/02/2024 Borsa
702-L. Cos A2-04-04. Treballador social (OOP-23). Llistat aprovats 1ex 22 i 33/23 A2-04-04. Treball social 27/06/2024 Llista aprovats
707-L. Cos A2-04-04. Treballador Social (OOP-21). Llistat aprovats 1ex 144/21 A2-04-04. Treball social 27/06/2024 Llista aprovats
231-B. Grup A2 Superior de Gestió Educació Social TMEM (OPO-10) A2-04-05. Educació social 16/10/2015 Borsa
307-B. A2-16-02 Escala educació social. A2-04-05. Educació social 17/07/2017 Borsa
366-B. Cos A2-16-02 Gestió  acció social, escala Educació Social (LLIURE) A2-04-05. Educació social 25/04/2019 Borsa
567-L. Cos A2-16-02 Educació social (OOP-18) Llista aprovats 1ex. 31 i 32/18 A2-04-05. Educació social 06/07/2022 Llista aprovats
597-L. Cos A2-04-05. Educació social (OOP-18) Llista aprovats 2ex. 31 i 32/18 A2-04-05. Educació social 02/06/2023 Llista aprovats
598-L. Cos A2-04-05. Educació social (OOP-19) Llista aprovats 1ex. 18 i 19/19 A2-04-05. Educació social 02/06/2023 Llista aprovats
684-B. Cos A2-04-05. Educació Social. Estabilització. (OOP18) A2-04-05. Educació social 11/03/2024 Borsa
703-L. Cos A2-04-05. Educació social (OOP-23). Llistat aprovats 1ex 10 i 34/23 A2-04-05. Educació social 27/06/2024 Llista aprovats
704-L. Cos A2-04-05. Educació social (OOP-21). Llistat aprovats 1ex 143i 193/21 A2-04-05. Educació social 27/06/2024 Llista aprovats
309-B. A2-16-05 Escala teràpia ocupacional. A2-04-06. Teràpia ocupacional 17/07/2017 Borsa
642-B. Cos A2-04-06. Terapia ocupacional. (OOP-18).Estabilització A2-04-06. Teràpia ocupacional 22/11/2023 Borsa
265-B. Cos A2-30 Superior Gestió Tributs (OPE-2014) A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 19/10/2016 Borsa
335-B. Cos A2-30, gestió tributs (OPE-15) A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 24/04/2018 Borsa
392-B. Cos A2-30 gestió tributária (OOP-16) A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 24/10/2019 Borsa
464-L. Cos A2-30 Gestió de tributs (OOP-18). Llistat aprovats 1ex. 75 i 76/18 A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 27/10/2021 Llista aprovats
465-L. Cos A2-30 Gestió de tributs (OOP-18). Llistat aprovats 2do. 75 i 76/18 A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 02/12/2021 Llista aprovats
612-B. Cos A2-05.Tècnic Facultatiu de Tributs. (OOP-18). Ordinària A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 17/05/2023 Borsa
695-L. Cos A2-05. Tècnic facultatiu inspecció tributs. (OOP-23): Llista aprovats 2ex. 11/23 A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 23/05/2024 Llista aprovats
696-L. Cos A2-05. Tècnic facultatiu inspecció tributs. (OOP-23): Llista aprovats 1ex. 11/23 A2-05. Cos tècnic facultatiu de tributs 23/05/2024 Llista aprovats
626-B. Cos A2-06. Tècnic facultatiu d'emergències i protecció civil (LLIURE) A2-06. Cos tècnic facultatiu d’emergències i protecció civil 29/06/2023 Borsa
640-B. Cos  A2-06. Emergències i Protecció civil. (OOP-18).Estabilització A2-06. Cos tècnic facultatiu d’emergències i protecció civil 20/11/2023 Borsa

 

BORSES REGULADES PER L'ORDE 18/2018 DE 19 DE JULIOL. Polsa ací.

Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes Autònoms o Entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).