Borses del nou Grup B

Borses del nou Grup B

Relació de borses d'ocupació temporal en vigor per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, regulades per l'Orde 18/2018, de 19 de juliol. El seguiment de les bosses i llistats es pot consultar en la web: Ocupació pública - GVA.ES - Generalitat Valenciana indicant en l'apartat Descripció el número de la borsa (Exemple: 600).

 

Per a gestionar, consultar, realitzar peticions anar a l'aplicació GVborses https://gvborses.gva.es/gvborses

 

Llistats d'actualització mensual de GVborses - Administración Pública - Generalitat Valenciana (gva.es)

Denominació Borsa/Llistat Cos Denominación cuerpo Publicació Tipus Borsa/Llistat
528-B. Cos B-01 Tècnic gestió sistemes tecnologies informació. (LLIURE 528/22) B-01. Cos tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’administració. 14/06/2022 Borsa
347-B. Cos B       Tècnics de gestió de suport de llengua de signes. (LLIURE) B-07. Cos tècnic de gestió en interpretació de la llengua de signes 18/09/2018 Borsa
495-B. Cos B-07 Tècnic gestió interpretació llengua de signes. (LLIURE) B-07. Cos tècnic de gestió en interpretació de la llengua de signes 27/05/2022 Borsa

 

BORSES REGULADES PER L'ORDE 18/2018 DE 19 DE JULIOL. Polsa ací.

Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes Autònoms o Entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).