Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Connectivitat i territori

Connectivitat i territori

CONECTIVITAT I TERRITORI

Infraestructures, connectivitat i desenvolupament territorial són àrees fonamentals per a la Comunitat Valenciana, l'economia de les quals depén de recursos i mercats fortament oberts a l'exterior (tant en béns com en serveis en forma d'exportacions).
 
La Comunitat Valenciana compta, a més, amb una localització clau dins de les línies de desenvolupament territorial de la Unió Europea, amb recursos naturals i infraestructures singulars de gran valor (tant l'existència d'una xarxa de ports amb un d'ells sent principal al Mediterrani, però també amb recursos costaners amb gran capacitat de generació de renda) i un teixit productiu, industrial i de serveis, desplegat per tota la geografia amb importants clústers industrials que han donat mostres de capacitat competitiva malgrat els reduïts suports i els seus problemes de productivitat.
També localitza els principals models turístics europeus, amb figures úniques de generació de serveis turístics (Benidorm) i una forta atracció de població de residència temporal des d'altres països.
 
A aquestes temàtiques dedica la seua labor la Càtedra de transformació del Model Econòmic de la UA i, més concretament, en aspectes relacionats amb l'anàlisi de la connectivitat tant a nivell intra-comunitat com amb la resta del territori nacional, l'eficiència dels transports en les àrees urbanes i la seua relació amb un mercat residencial equilibrat.
Les referències d'aquest apartat formen part dels continguts de la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic, juntament amb altres informacions d'interés que han pogut afegir-se.

Congreso Urbanismo Productivo

Webinar sobre la cadena valor inmobiliario

Inversión inmobiliaria y rehabilitación energética: necesidad u obligación?. El CRREM TOOL