Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Economía Circular

Economía Circular

ECONOMÍA CIRCULAR

L'economia circular és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat, l'objectiu del qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinga en l'economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta d'implementar una nova economia, circular —no lineal—, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l'aigua i l'energia.
 
Importància de l'Economia circular en la Comunitat Valenciana:
 
L'economia circular es basa en els principis de reutilització, reparació, reciclatge o revaloració, en el seu cas, com a aprofitament energètic d'aquells residus que no es puguen reciclar. Mitjançant la seua implementació es pretén reduir l'ús dels recursos i el propi consum d'energia. A més dels beneficis ambientals, aquesta nova activitat és generadora de riquesa i ocupació permetent aconseguir un valuós avantatge competitiu en els diversos territoris dins d'una economia global.
 
Per a això es requereix promoure la col·laboració públic-privada i la coordinació entre els agents econòmics i socials i les administracions públiques a fi d'actuar conjuntament davant els reptes mediambientals, econòmics i tecnològics plantejats. S'aprofiten així les oportunitats derivades d'aquest canvi de paradigma que garantisca el creixement econòmic i social, durador i sostenible.
 
La Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat de València està orientada a l'Economia Circular, especialment en el sector de l'aigua. 
 
Les referències d'aquest apartat formen part dels continguts de la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic, juntament amb altres informacions d'interés que han pogut afegir-se

 

 

 

Valencia, 19 de noviembre de 2020

Organiza: Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UV

Valencia, 17 de noviembre de 2020

Organiza: Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UV

Valencia, 12 de noviembre de 2020

Organiza: Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UV