Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

DIGITALITZACIÓ, INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I ROBÒTICA

DIGITALITZACIÓ, INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I ROBÒTICA

DIGITALITZACIÓ, INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I ROBÒTICA

En tota proposta de transformació del model econòmic és necessari tindre en compte l'impacte que han tingut, tenen i continuaran tenint les tecnologies basades en el software, tant en els sectors industrials com de serveis i tant tradicionals com aquells que es fan possibles gràcies, precisament, a l'existència d'aquestes tecnologies.
 
El software està darrere de tots els models de transformació i augment de productivitat. Des del suport bàsic a la gestió de dades operatives de les empreses, a la gestió dels processos de fabricació, fins i tot aplicant tècniques avançades de visió artificial, aprenentatge desatés i optimització, que són clau per a automatitzar la producció i augmentar l'eficiència de cadenes logístiques, tot això conduent a augmentar la productivitat.
El "poder" del software es basa en la seua capacitat de manejar dades. Per a poder utilitzar aqueix "poder" és, per tant, necessari disposar de dades rellevants sobre els quals actuar. Per a poder obtindre dades rellevants és necessari que una organització tinga implantats uns processos de digitalització que els capturen.
 
L'accés a aquestes dades i a plataformes que possibiliten l'experimentació amb els mateixos podrien obrir possibilitats a la generació de nous serveis d'alt valor afegit, tant des del sector públic com des del privat. Addicionalment, l'accés a alguns d'aquestes dades per part de grups d'investigació podria potenciar enormement la capacitat d'obtindre resultats rellevants, que al final, redundarien en una major competitivitat de la nostra economia.
 
Sobre aquesta temàtica treballa la Catedra de Transformació del Model Econòmic de la UPV que, a més intenta donar resposta a les següents qüestions:
 
  • Quin és el grau actual de penetració de les tecnologies digitals en la Indústria i els Serveis en la nostra comunitat.
  • Quin és l'àmbit d'ús de les tecnologies digitals en aquelles entitats que han decidit adoptar-les en alguna mesura.
  • Quina és la capacitat del nostre sector tecnològic per a abordar el repte de digitalitzar els nostres sectors productius de manera decisiva.
  • Com poden contribuir el nostre sector tecnològic a pal·liar les conseqüències de la crisi de la Covid-19.
 
 
Les referències d'aquest apartat formen part dels continguts de la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic, juntament amb altres informacions d'interés que han pogut afegir-se.