La València romana en l'entorn del carrer Micalet

La València romana en l'entorn del carrer Micalet

L'entorn immediat del carrer Micalet, plaça de la Reina, plaça de la Mare de Déu i l'Almoina és l'espai que aglutina l'essència de la història urbana de València, centre d'una ciutat fundada l'any 138 aC per colons romans llicenciats de les guerres contra Viriat, provinents del centre i sud d'Itàlia. Van assentar les seues primeres tendes al voltant d'un campament, del qual s'han trobat restes des de la plaça de la Reina fins al riu (fosses, escombreres, empremtes de tendes de campanya i restes de ritus propiciatoris de fundació).

A aquesta primera fase va seguir la d'urbanització del que anava a ser la ciutat d'època republicana, la qual ocuparia un recinte de tendència rectangular d'uns 300 x 200 m, amb un eix nord sud entre la Catedral i el Palau de les Corts i un eix oest est entre el Palau de la Generalitat i el Museu de la Ciutat (Palau del Marqués de Campo).

València va viure una primera fase de creixement, testimoniada per la construcció d'edificis al voltant del fòrum en l'actual plaça de la Mare de Déu, com van ser unes termes, un horreum o un santuari dedicat a Asklepi, el déu de la medicina, coneguts gràcies a les excavacions al solar de l'Almoina. No obstant això, aquesta primitiva esplendor es va veure truncada per la destrucció de la ciutat en l'any 75 aC en un dels episodis de les guerres civils entre Sertori i Pompeu, de tal manera que València va poder fins i tot quedar abandonada durant un període de 50 anys fins a la seua refundació en època d'August a la fi del segle I aC, entrant així en la fase romana imperial. La següent etapa d'ampliació de la ciutat es va produir a finals del segle I dC, construint-se un nou fòrum (del qual es coneix la cúria i un extrem de la gran basílica que ocupava part de l'actual catedral amb una de les seues cantonades a pocs metres l'edifici de Micalet 5), el circ i uns altres edificis importants com les termes aparegudes en l'excavació del c/Cavillers-Pl. de la Reina.

Recents troballes al carrer del Sant Calze 5 a la vorera oposada de l'edifici de Micalet 5 han tret a la llum un gran conjunt datat en època imperial que pot tractar-se d'una plaça pública a l'esquena del fòrum.

Del parcel·lari romà es coneixen també dades actuals gràcies a la localització en l'àrea del museu de la Catedral de València d'un carrer romà, que s'interpreta com un cardo secundari, al qual presenten façana habitatges als dos costats. Al c/Corretgeria-Pl. de la Reina es va localitzar per a l'època imperial un altre carrer que segueix l'alineació del carrer Micalet i que discorre en paral·lel amb el del Museu Catedralici, és probable que es tracte de la via que connectava el fòrum amb l'eixida sud de la ciutat seguint la via Augusta.

Són tots ells restes de l'antiga ciutat romana de Valentia a escassos metres del nostre edifici de Micalet 5, que auguren la troballa de noves sorpreses per poc que ens endinsem en el subsòl.

Reconstrucció de la València romano-republicana. Imatge SIAM      

Reconstrucció de la València romano-republicana i del fòrum. Imatge SIAM

      

Reconstrucció de la Basílica romana. Imatge SIAM       Restes de plaça pública romana trobada al c/ Sant Calze 5. Foto. N. Álvarez i F. Rubio