Inversions

Inversions

Com es decidix invertir els diners del pla de pensions?

La decisió correspon a la comissió de control del fons, que en este cas coincidix amb la comissió de control del pla, amb l'assessorament de l'entitat gestora del Fons.

La política d'inversió l'aprova la comissió de control del Pla de Pensions. Anualment s'aprova l'estratègia que millor s'adapte a les circumstàncies dels mercats i actius financers. I, en qualsevol moment, la comissió de control pot ajustar-la a l'entorn econòmic.