Oferta d'ocupació pública 2021

Oferta d'ocupació pública 2021

 

 • Convocatòria 1/21: A1-01 Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 2/21: A2-01 Superior de gestió d'administració general de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 3/21: C1-01 Administratiu de l’administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 4/21: C2-01-01 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de gestió.
 • Convocatòria 5/21: C2-01-02 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de servicis.
 • Convocatòria 6/21: A1-05 Superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 7/21: A1-06 Superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 8/21: A1-07 Superior tècnic de traducció e interpretació lingüïstica de l’administració de la Generalitat
 • Convocatòria 9/21: A1-08-02 Superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat. Escala Facultatius de documentació.
 • Convocatòria 10/21: A1-09 Superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 11/21: A1-11 Superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 12/21: A1-12 Superior tècnic d'enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 13/21: A1-13 Superior tècnic d'enginyeria de mines de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 14/21: A1-14 Superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 15/21: A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 16/21: A1-18 Superior tècnic d'arquitectura de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 17/21: A1-19 Superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 18/21: A1-20 Superior tècnic de psicologia de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 19/21: A1-21 Superior tècnic d'administració cultural de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 20 /21: A1-23 Superior tècnic de veterinària de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 21 /21: A1-24 Superior tècnic de Medicina de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 22/21: A1-25-01 Superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat. Escala Riscos laborals.
 • Convocatòria 23/21: A1-25-02 Superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat. Escala Medicina del treball.
 • Convocatòria 24 /21: A1-27 Superior Tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 25/21: A1-27-01 Superior Tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Administració del medi ambient.
 • Convocatòria 26/21: A1-27-02 Superior Tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Educació Ambiental.
 • Convocatòria 27/21: A1-27-03 Superior Tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Avaluació del medi ambient.
 • Convocatòria 28/21: A1-29 Superior tècnic d'estadística de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 29/21: A1-30 Superior tècnic de psicopedagogia de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 30/21: A1-31-02 Superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'administració de la Generalitat. Escala Tecnòleg especialista.
 • Convocatòria 31/21: A1-32 Superior tècnic de laboratori de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 32/21: A1-33 Superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 33/21: A2-02 Superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 34/21: A2-03 Superior de gestió de promoció lingüística de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 35/21: A2-04-01 Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat. Escala Tècnic d'arxius i biblioteques.
 • Convocatòria 36/21: A2-04-02 Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat. Escala Tècnic de fons documentals. Es lleva. Ordre 30/2022 DOGV 9502, 31/12/2022
 • Convocatòria 37/21: A2-05 Superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 38/21: A2-08 Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 39/21: A2-09 Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 40/21: A2-10 Superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 41/21: A2-11 Superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 42/21: A2-13 Superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 43/21: A2-14 Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 44/21: A2-14-01 Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'administració de la Generalitat. Escala Enginyeria tècnica agrícola.
 • Convocatòria 45/21: A2-15 Superior de gestió en administració cultural de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 46/21: A2-16-01 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Acció social i administració dels servicis socials.
 • Convocatoria 47/21: A2-16-02 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Educació social.
 • Convocatoria 48/21: A2-16-03 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Treball social.
 • Convocatoria 49/21: A2-16-05 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Teràpia ocupacional.
 • Convocatòria 50/21: A2-17 Superior de gestió en arquitectura de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 51/21: A2-19 Superior de gestió d'administració sociosanitària de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 52/21: A2-20 Superior de gestió en fisioteràpia de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 53/21: A2-21 Superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 54/21: A2-22 Superior de gestió en economia domèstica de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 55/21: A2-23-01 Superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Administració del medi ambient.
 • Convocatòria 56/21: A2-24 Superior de gestió d'emergències de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 57/21: A2-25 Superior de gestió de seguretat pública de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 58/21: A2-29 Superior de gestió en activitats turístiques de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 59/21: A2-31 Superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 60/21: C1-02 Especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 61/21: C1-03 Especialistes en Educació Especial de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 62/21: C1-04 Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 63/21: C1-05 Especialistes en delineació de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 64/21: C1-06 Especialistes en analítica de laboratori de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 65/21: C1-07 Especialistes en pesca marítima de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 66/21: C1-09 Capatàs agrícola de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 67/21: C1-11 Especialistes en comunicacions i emergències de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 68/21: C1-12 Especialistes d'atenció sociosanitària de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 69/21: C1-13 Agents mediambientals de l’administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 70/21: C1-14 Especialistes tècnics en investigació de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 71/21: C1-15 Especialistes de manteniment de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 72/21: C1-17 Especialistes obres públiques de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 73/21: C1-19 Especialistes de cuina de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 74/21: C2-02-01 Serveis auxiliars generals de l'administració de la Generalitat. Escala Conducció de vehicles d'alts càrrecs.
 • Convocatòria 75/21: C2-02-02 Serveis auxiliars generals de l'administració de la Generalitat. Escala Conducció i mecànica de vehicles.
 • Convocatória 76/21: C2-03 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat.
 • Convocatòria 77/21: C2-03-01 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment general.
 • Convocatòria 78/21: C2-03-02 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment d'obra.
 • Convocatòria 79/21: C2-03-03 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de fusteria.
 • Convocatòria 80/21: C2-03-04 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de manyeria.
 • Convocatòria 81/21: C2-03-05 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment d'electricitat.
 • Convocatòria 82/21: C2-03-06 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment d'electrònica.
 • Convocatòria 83/21: C2-03-07 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de llanterneria.
 • Convocatòria 84/21: C2-03-08 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de mecànica.
 • Convocatòria 85/21: C2-03-09 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de pintura.
 • Convocatòria 86/21: C2-04-01 Serveis auxiliars d'infraestrutura i transport de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques.
 • Convocatòria 87/21: C2-04-02 Serveis auxiliars d'infraestrutura i transport de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliars d'explotació portuària.
 • Convocatòria 88/21: C2-05-01 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliars d'infermeria.
 • Convocatòria 89/21: C2-05-02 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de cuina.
 • Convocatòria 90/21: C2-05-03 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Monitors terapèutics.
 • Convocatòria 91/21: C2-05-04 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Governants/subgovernants.
 • Convocatòria 92/21: C2-07-01 Serveis auxiliars d'agricultura, pesca i mediambient de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de laboratori.
 • Convocatòria 93/21: C2-07-02 Serveis auxiliars d'agricultura, pesca i mediambient de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar d'inspecció de pesca marítima.
 • Convocatòria 94/21: C2-08-02 Serveis auxiliars de seguretat i salud laboral de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de seguretat i salut en el treball.
 • Convocatòria 95/21: C2-10-01 Serveis auxiliars de l'administració de justicia de l'administracio de la Generalitat. Escala Auxiliars d'autòpsia.
 • Convocatòria 96/21: APF-01-01 Serveis de suport general de l'administracio de la Generalitat. Escala Subalterns.
 • Convocatòria 97/21: APF-01-02 Serveis de suport general de l'administracio de la Generalitat. Escala Ajudant de neteja.
 • Convocatòria 98/21: APF-01-03 Serveis de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala vigilant.
 • Convocatòria 99/21: APF-03-01 Serveis de suport en infraestructures culturals i deportives de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant d'instal·lacions esportives.
 • Convocatòria 100/21: APF-04-01 Serveis de suport en agricultura, pesca i mediambient de l'administració de la Generalitat. Escala Peó agrari.
 • Convocatòria 101/21: APF-04-04 Serveis de suport en agricultura, pesca i mediambient de l'administració de la Generalitat. Escala Peó forestal.
 • Convocatòria 102/21: APF-05-01 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de residència/servicis.
 • Convocatòria 103/21: APF-05-02 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de cuina.
 • Convocatòria 104/21: APF-05-05 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de laboratori.
 • Convocatòria 105/21: APF-06-01 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment general.
 • Convocatòria 106/21: APF-06-04 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment de jardineria.
 • Convocatòria 107/21: APF-06-05 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment de magatzem.
 • Convocatòria 108/21: APF-06-07 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment d'obra.
 • Convocatòria 109/21: A1-04-16. Superior facultativa.
 • Convocatòria 110/21: C1 Especialista.
 • Convocatòria 111/21: C2 Guarda espais naturals.
 • Convocatòria 112/21: C1 Especialistes audiovisuals.
 • Convocatòria 113/21: C1 Especialista fotocomposició.
 • Convocatòria 114/21: C1 Especialista restauració.
 • Convocatòria 115/21: C1 Especialistes en fotografia.
 • Convocatòria 116/21: C1 Mestre de sala.
 • Convocatòria 117/21: C1 Monitor de vela.
 • Convocatòria 118/21: A2 Perit judicial.
 • Convocatoria 119/21: C2-09-02 Auxiliar investigación laboratorio.
 • Convocatòria 120/21: A1-01 Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 121/21: A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 122/21: A1-08-02 Superior ècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 123/21: A1-12 Superior tècnic d'enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 124/21: A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 125/21: A1-18 Superior tècnic d'arquitectura de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 126/21: A1-19 Superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 127/21: A1-20 Superior tècnic de psicologia de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 128/21: A1-22 Superior tècnic d'activitat física i esport de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 129/21: A1-27 Superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 130/21: A1-27-01 Superior técnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Administració del medi ambient
 • Convocatòria 131/21: A1-27-04 Superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Inspecció del medi ambient
 • Convocatòria 132/21: A1-29 Superior tècnic d'estadística de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 133/21: A1-30 Superior tècnic de psicopedagogia de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 134/21: A1-31-02 Superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 135/21: A2-01 Superior de gestió d'administració general de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 136/21: A2-02 Superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòtia 137/21: A2-08 Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 138/21: A2-09 Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 139/21: A2-13 Superior de gestió en enginyeria técnica forestal de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 140/21: A2-14 Superior de gestió en enginyeria técnica agrícola de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 141/21: A2-14-01 Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'administració de la Generalitat. Escala Enginyeria tècnica agrícola
 • Convocatòria 142/21: A2-14-02 Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'administració de la Generalitat. Escala Investigació i experimentació agrària
 • Convocatòria 143/21: A2-16-02 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Educació social
 • Convocatòria 144/21: A2-16-03 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Treball social
 • Convocatòria 145/21: A2-16-05 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Teràpia ocupacional
 • Convocatòria 146/21: A2-17 Superior de gestió en arquitectura de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 147/21: A2-19 Superior de gestió d'administració sociosanitària de l'administració de la Generalitat
 • Convocatória 148/21: A2-20 Superior de gestió en fisioteràpia de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 149/21: A2-23-01 Superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. Escala Administració del medi ambient.
 • Convocatòria 150/21: A2-31 Superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 151/21: C1-01 Administratiu de l'Administració de la Generalitat
 • Convocatòria 152/21: C1-03 Especialistes en Educació Especial de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 153/21: C1-04 Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 154/21: C1-07 Especialistes en pesca marítima de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 155/21: C1-12 Especialistes d'atenció sociosanitària de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 156/21: C1-13 Agents medioambientals de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 157/21: C2-01-01 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de gestió
 • Convocatòria 158/21: C2-01-02 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de Servicis
 • Convocatòria 159/21: C2-02-01 Serveis auxiliars generals de l'administració de la Generalitat. Escala Conducció de vehicles d'alts càrrecs
 • Convocatòria 160/21: C2-02-02 Serveis auxiliars generals de l'administració de la Generalitat. Escala Conducció i mecànica de vehicles 
 • Convocatòria 161/21: C2-03 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 162/21: C2-03-03 serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de fusteria
 • Convocatòria 163/21: C2-03-07 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de llanterneria
 • Convocatòria 164/21: C2-03-10 Serveis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de manteniment de magatzem
 • Convocatòria 165/21: C2-04-01 Serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques
 • Convocatòria 166/21: C2-05-01 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliars d'infermeria
 • Convocatòria 167/21: C2-05-02 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de cuina
 • Convocatòria 168/21: C2-05-03 Serveis Auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Monitors terapèutics
 • Convocatòria 169/21: C2-07-01 Serveis auxiliars d'agricultura, pesca i mediambient de l'administració de la Generaliitat. Escala Auxiliar de laboratori
 • Convocatòria 170/21: C2-09-01 Serveis auxiliars de l'investigació científica de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar d'investigació camp
 • Convocatòria 171/21: C2-09-02 Serveis auxiliars de l'investigació científica de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar d'investigació de laboratori
 • Convocatòria 172/21: C2 Operador/a càmera de vídeo. Lloc no classificat 5775 relacionat en l'annex V (llocs no classificats)
 • Convocatòria 173/21: APF-01-01 Serveis de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala subalterns
 • Convocatòria 174/21: APF-01-02 Serveis de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala Ajundant de neteja
 • Convocatòria 175/21: APF-01-03 Serveis de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala vigilant
 • Convocatòria 176/21: APF-05-01 Serveis de suport  socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de residència/servicis
 • Convocatòria 177/21: APF-05-02 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de cuina
 • Convocatòria 178/21: APF-05-03 Serveis de suport soico-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de menjador
 • Convocatòria 179/21: APF-05-04 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de bugaderia
 • Convocatòria 180/21: APF-05-05 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de laboratori
 • Convocatòria 181/21: APF-06-01 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment general
 • Convocatòria 182/21: APF-06-07 Serveis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de manteniment d'obra
 • Convocatòria 183/21: A1-01 Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 184/21: A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 185/21: A1-08-02 Superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat. Escala Facultatius de documentació
 • Convocatòria 186/21: A1-12 Superior tècnic d'enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 187/21: A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 188/21: A1-18 Superior tècnic d'arquitectura de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 189/21: A1-20 Superior tècnic de psicologia de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 190/21: A2-01 Superior de gestión d'administració general de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 191/21: A2-02 Superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 192/21: A2-08 Superior de gestió en Enginyeria tècnica en obres públiques de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 193/21: A2-16-02 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Educació social
 • Convocatòria 194/21: A2-16-03 Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat. Escala Treball social
 • Convocatòria 195/21: A2-17 Superior de gestió en arquitectura de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 196/21: C1-01 Administratiu de l'administració de la Generalitat
 • Convocatòria 197/21: C2-01-01 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de gestió
 • Convocatòria 198/21: C2-01-02 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de servicis
 • Convocatòria 199/21: C2-04-01 Serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques
 • Convocatòria 200/21: C2-09-01 Serveis auxiliars de l'investigació científica de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar d'investigació de camp
 • Convocatòria 201/21: C2-01-01 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de gestió. (DIVERSITAT INTEL·LECTUAL)
 • Convocatòria 202/21: APF-01-01 Serveis de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala Subalterns. (DIVERSITAT INTEL·LECTUAL)
 • Convocatòria 203/21: APF-05-01 Serveis de suport socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat. Escala Ajudant de residència/servicis. (DIVERSITAT INTEL·LECTUAL)
 • Convocatòria 204/21: C2-01-01 Auxiliar de l'administració de la Generalitat. Escala Auxiliar de gestió. (DIVERSITAT INTEL·LECTUAL)