Oferta d'ocupació pública 2017-2018-2019

Oferta d'ocupació pública 2017-2018-2019

 

 • CONVOCATÒRIA 1/18:  Cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A1-05,  sector  administració  especial. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 2/18: Cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A1-05, promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 3/18 : Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica,  A1-06,  torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 4/18 : Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica,  A1-06,  sector  administració  especial,  convocatòria  4/18,  torn  de  promoció  interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 5/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat,  A2-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 6/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat,  A2-02, promoción interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 7/18: cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 8/18: cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 8/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 9/18: Cos superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 10/18: Cos superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial,  torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 11/18: Cos superior tècnic d'estadística de l'Administració de la Generalitat, A1-29, sector administració especial,  torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 12/18: Cos superior tècnic d'estadística de l'Administració de la Generalitat, A1-29, sector Administració especial, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 13/18: Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.  (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 14/18: Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 15/18: Cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 16/18: Cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 17/18: Cos superior tècnic de medicina de l'Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial,  torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 18/18: Cos superior tècnic de medicina de l'Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 19/18: cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 20/18: cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 20/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 21/18: Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 22/18: Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 23/18:Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 24/18: Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector Administració especial, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 25/18: Cos de serveis auxiliars de l'administració de justícia de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 26/18: Cos de serveis auxiliars de l'administració de justícia de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'autòpsia, C2-10-01, sector Administració especial, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 27/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03,  torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 28/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 29/18: cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 30/18: Cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 31/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 32/18: cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 32/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 33/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 34/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 35/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 36/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 36/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 37/18: Cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 37/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 38/18: Cos superior de gestió d'administració soci-sanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 39/18: Cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 40/18: cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 40/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 41/18: Cos especialistes d'atenció soci-sanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 42/18: Cos especialistes d'atenció soci-sanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 42/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 43/18: Cos especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 43/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 44/18: Cos especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 44/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 45/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 45/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 46/18: Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 47/18: Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 47/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 48/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 49/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 49/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 50/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 50/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 51/18: Cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 52/18: Cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 52/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 53/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 54/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 54/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 55/18: Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 56/18: Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 56/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 57/18: Cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 58/18: Cos d'especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 58/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 59/18: Cos superior de gestió d'emergències de l'Administració de la Generalitat, A2-24, sector administració especial, convocatòria 59/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 60/18: Cos superior de gestió d'emergències de l'Administració de la Generalitat, A2-24, sector administració especial, convocatòria 60/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 61/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/18, torn lliure general. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 62/18: Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 62/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 63/18: Cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 63/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 64/18: Cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 64/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 65/18: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 65/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 66/18: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 66/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 67/18: Cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 67/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 68/18: Cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 68/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 69/18: Cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 69/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 70/18: Cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 70/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 71/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 72/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 72/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 73/18: Cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis C2-01-02, sector administració general, convocatòria 73/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 74/18: Cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis C2-01-02 sector administració general, convocatòria 74/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 75/18: Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, convocatòria 75/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 76/18: Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, convocatòria 76/18, torn de promoció interna.(Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 77/18: Cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A2-05, sector administració especial, convocatòria 77/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 78/18: Cos superior de gestión en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A2-05, sector administració especial, convocatria 78/18, torn de promoció interna. (Finalitzat termini de presentació d'instàncies)
 • CONVOCATÒRIA 79/18: Cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 79/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 02/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 80/18: Cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 80/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 02/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 81/18:  Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat, A2-08, sector administració especial, convocatòria 81/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 02/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 82/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat, A2-08, sector administració especial, convocatòria 82/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 02/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 83/18: Cos superior de gestió de seguretat pública de l'Administració de la Generalitat, A2-25, sector administració especial, convocatòria 83/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 03/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 84/18: Cos superior de gestió de seguretat pública de l'Administració de la Generalitat, A2-25, sector administració especial, convocatòria 84/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 03/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 85/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 85/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 03/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 86/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 86/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 03/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 87/18: Cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 87/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 05/062020)
 • CONVOCATÒRIA 88/18: Cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 88/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'intàncies fins al 05/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 89/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'Administració de la Generalitat, A1-14, sector administració especial, convocatòria 89/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 90/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'Administració de la Generalitat, A1-14, sector administració especial, convocatòria 90/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 91/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient, A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 92/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient, A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 92/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 93/18: Cos superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat, A1-32, sector administració especial, convocatòria 93/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 94/18: Cos superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat, A1-32, sector administració especial, convocatòria 94/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 95/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 96/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 96/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 97/18: Cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 98/18: Cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 98/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 99/18: Cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/18, torn lliure general.  (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 100/18: Cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31 sector administració especial, convocatòria 100/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 101/18: Cos especialistes en Educació Infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 101/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 102/18: Cos d'especialistes en Educació Infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 102/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 103/18: Cos especialistes en Analítica de Laboratori de l'Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 103/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 104/18: Cos d'especialistes en Analítica de Laboratori de l'Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 104/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 105/18: Cos superior tècnic d'enginyeria forestal de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 106/18: Cos superior tècnic d'enginyeria forestal de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 106/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 107/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 108/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 108/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 109/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat, A1-13, sector administració especial, convocatòria 109/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 110/18: Cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat, A1-13, sector administració especial, convocatòria 110/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 111/18: Cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 111/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 112/18: Cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 112/18, torn de promoció interna.  (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 113/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala Inspecció del medi ambient, A1-27-04, sector administració especial, convocatòria 113/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 114/18: Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala Inspecció del medi ambient, A1-27-04, sector administració especial, convocatòria 114/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 115/18: Cos serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques, C2-04-01, sector administració especial, convocatòria 115/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 116/18: Cos de serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques, C2-04-01, sector administració especial, convocatòria 116/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 117/18: Cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 118/18: Cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 118/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 119/18: Cos serveis auxiliars de la investigació científica de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar investigació laboratori, C2-09-02, sector administració especial, convocatòria 119/18, torn lliure general.  (Fi termini presentació d'instàncies fins al 16/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 120/18: Cos serveis auxiliars de la investigació científica de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar investigació laboratori, C2-09-02, sector administració especial, convocatòria 120/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 16/07/2020)
 • CONVOCATÒRIA 121/18: Cos serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 121/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 05/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 122/18: Cos serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 122/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 05/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 123/18: Cos superior tècnic de Gestió d'Emergències i Protecció Civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 123/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 06/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 124/18: Cos superior tècnic de Gestió d'Emergències i Protecció Civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 06/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 125/18: Cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 125/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 126/18: Cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 126/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 127/18: Cos serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 127/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 128/18: Cos serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector Administració especial, convocatòria 128/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 129/18: Cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 129/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 130/18: Cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 130/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 14/08/2020)
 • CONVOCATÒRIA 131/18: Cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 131/18, torn lliure general (Fi termini presentació d'instàncies fins al 21/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 132/18: Cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 132/18, torn de promoció interna (Fi termini presentació d'instàncies fins al 21/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 133/18: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 23/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 134/18: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 134/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 23/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 135/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, convocatòria 135/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional (Fi termini presentació d'instàncies fins al 21/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 136/18: Cos especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C1-15, sector administració especial, convocatòria 136/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 22/10/20)
 • CONVOCATÒRIA 137/18: Cos especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C1-15, sector administració especial, convocatòria 137/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 22/10/20)
 • CONVOCATÒRIA 138/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 138/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 22/10/20)
 • CONVOCATÒRIA 139/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 139/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 22/10/20)
 • CONVOCATÒRIA 140/18: Cos especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general (Fi termini presentació d'instàncies fins al 04/01/2021)
 • CONVOCATÒRIA 141/18: Cos especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 141/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 04/01/2021)
 • CONVOCATÒRIA 142/18: Cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 142/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 23/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 143/18: Cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 143/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 23/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 144/18: Cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 26/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 145/18: Cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 145/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 26/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 146/18: Cos serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d'alts càrrecs C2-02-01, sector administració general, convocatòria 146/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 147/18: Cos serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d'alts càrrecs C2-02-01, sector administració general, convocatòria 147/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 148/18: Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 148/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 149/18: Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 149/18, torn de promoció interna (Fi termini presentació d'instàncies fins al 29/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 150/18: Cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 150/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 30/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 151/18: Cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 151/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 30/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 152/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 30/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 153/18: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 153/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 30/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 154/18: Cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 26/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 155/18: Cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 155/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 26/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 156/18: Cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 156/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 27/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 157/18: Cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 157/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 27/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 158/18: Cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 158/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 27/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 159/18: Cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 159/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 27/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 160/18: Cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 28/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 161/18: Cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 161/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 28/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 162/18: Cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 28/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 163/18: Cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 163/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 28/10/2020)
 • CONVOCATÒRIA 164/18: Cos de serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 04/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 165/18: Cos serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 165/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 04/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 166/18: Cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala científic titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 166/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 10/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 167/18: Cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala científic titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 167/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 10/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 168/18: Cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala investigador, A1-28-02, sector administració especial, convocatòria 168/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 10/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 169/18: Cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala investigador, A1-28-02, sector administració especial, convocatòria 169/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 10/12/2020)
 • CONVOCATÒRIA 170/18: Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 170/18. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 27/01/2021)
 • CONVOCATÒRIA 171/18: Cos superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A1-21, sector administració especial, convocatòria 171/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/02/2021)
 • CONVOCATÒRIA 172/18: Cos superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A1-21, sector administració especial, convocatòria 172/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/02/2021)
 • CONVOCATÒRIA 173/18: Cos superior de gestió en administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A2-15, sector administració especial, convocatòria 173/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/02/2021)
 • CONVOCATÒRIA 174/18: Cos superior de gestió en administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A2-15, sector administració especial, convocatòria 174/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 15/02/2021)
 • CONVOCATÒRIA 175/18: Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, sector administració especial, convocatòria 175/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 19/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 176/18: Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, sector administració especial, convocatòria 176/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 19/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 177/18: Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 177/18, torn lliure general.  (Fi termini presentació d'instàncies fins al 19/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 178/18: Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector Administració especial, convocatòria 178/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 19/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 179/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 179/18, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 180/18: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 180/18, torn de promoció interna.  (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 181/18: Agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 181/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 182/18: Agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 182/18, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/05/2021)
 • CONVOCATÒRIA 183/18: Agrupació professional funcionarial serveis de suport generals, escala subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, APF-01-01, convocatòria 183/18, por el sistema de concurs-oposició. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 07/06/2021)
 • CONVOCATÒRIA 184/18: Cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 184/18. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 03/11/2021)
 • CONVOCATÒRIA 185/18: Cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 185/18. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 01/06/2022)
 • CONVOCATÒRIA 186/18: Cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 186/18. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 01/06/2022)