Oferta d'ocupació pública 2022

Oferta d'ocupació pública 2022

 

 • CONVOCATÒRIA 1/22: Cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 1/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 2/22: Cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 2/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 14/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 3/22: Cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 3/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 4/22: Cos superior tècnic d’administració general del’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 4/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 5/22: Cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 5/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 6/22: Cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 6/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 7/22: Cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 8/22: Cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 8/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 9/22: Cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental. (Fi termini presentació d’insncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 10/22: Cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 10/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 11/22: Cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 11/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 12/22: Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 12/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 13/22: Cos especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 14/22: Cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 15/22: Cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 15/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 16/22: Cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 16/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 17/22: Cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 17/22, promoció interna. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 18/22: Cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/22, torn lliure general. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 19/22: Cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 19/22, promoció interna. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 20/22: Cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 20/22. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 21/22: Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 21/22. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)
 • CONVOCATÒRIA 22/22: Cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure, convocatòria 22/22. (Fi termini presentació d’instàncies fins a 15/11/2022)