Oferta d'ocupació pública 2024

Oferta d'ocupació pública 2024

 

 • CONVOCATÒRIA 1/24.  Procés selectiu número 1: Cos Superior d’Administració, A1-01, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol. 

 • CONVOCATÒRIA 1/24. Procés selectiu número 2: llocs de treball que corresponen a l’APT-A1-01-03, del Cos Superior d'Administració de Fons Europeus, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 2/24.  Procés selectiu número 1 : Cos Superior d’Administració, A1-01, promoció interna, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 2/24. Procés selectiu número 2: llocs de treball que corresponen a l’APT-A1-01-03, del Cos Superior d'Administració de Fons Europeus, promoció interna, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a  10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 3/24. Cos de l'Advocacia de la Generalitat A1-02, torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 5 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 4/24. Cos superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat A1-03, torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 5 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 5/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Acció Social i Administració de Serveis Socials A1-07-01, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 6/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Acció Social i Administració de Serveis Socials A1-07-01, promoció interna, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a  11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 7/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Psicologia, A1-07-02, torn lliure, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 8/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Psicologia, A1-07-02, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 9/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Medicina, A1-07-03, torn lliure, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 10/24. Cos Superior Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Medicina, A1-07-03, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 11/24. Cos Superior Facultatiu d'Inspecció de Tributs, A1-09, torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 12/24. Cos Superior Facultatiu d'Inspecció de Tributs, A1-09, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 13/24. Cos de Gestió, A2-01, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 14/24. Cos de Gestió , A2-01, promoció interna, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 15/24. Cos Tècnic Facultatiu. Escala Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació, A2-02-01 torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 16/24. Cos Tècnic Facultatiu. Escala Tècnica en Sistemes i Tecnologia de la Informació, A2-02-01 promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 17/24. Cos Tècnic Facultatiu de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut en el Treball, A2-03, torn lliure, DF. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 18/24. Cos Tècnic Facultatiu de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut en el Treball, A2-03, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 19/24. Cos Tècnic Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Infermeria, A2-04-02, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 20/24. Cos Tècnic Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Infermeria, A2-04-02, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 21/24. Cos Tècnic Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Fisioteràpia, A2-04-03, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 22/24. Cos Tècnic Facultatiu d’Acció Social, Administració de Serveis Socials i Sociosanitaris. Escala Fisioteràpia, A2-04-03, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 8 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 23/24. Cos Tècnic Facultatiu de Tributs, A2-05, torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 24/24. Cos Tècnic Facultatiu de Tributs, A2-05, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 25/24. Cos Tècnic de Gestió en Interpretació de la Llengua de Signes, B-07, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 26/24. Cos Tècnic de Gestió en Interpretació de la Llengua de Signes, B-07, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 27/24.  Procés selectiu número 1: Cos Administratiu, C1-01, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 12 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 27/24. Procés selectiu número 2: Cos Administratiu d'Agents Tributaris, APT-C1-01-01 torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 12 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 28/24.  Procés selectiu número 1: Cos Administratiu, C1-01, promoció interna, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 12 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 28/24. Procés selectiu número 2: Cos Administratiu d'Agents Tributaris, APT-C1-01-01 promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 12 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 29/24. Cos Especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cures Auxiliars d’Infermeria. Escala atenció sociosanitària, C1-04-01, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 30/24. Cos Especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cures Auxiliars d’Infermeria. Escala Atenció Sociosanitària, C1-04-01, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 31/24. Cos Especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cures Auxiliars d’Infermeria. Escala Educació Especial, C1-04-03, torn lliure, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 32/24. Cos Especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cures Auxiliars d’Infermeria. Escala Educació Especial, C1-04-03, promoció interna, DF, EM. Fi termini presentació d'instàncies fins a 11 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 33/24. Cos Especialistes en l’Administració del Medi Ambient, C1-05, torn lliure. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 34/24. Cos Especialistes en l’Administració del Medi Ambient, C1-05, promoció interna. Fi termini presentació d'instàncies fins a 10 de juliol.

 • CONVOCATÒRIA 35/24. Agrupació Professional Funcionarial de Subalterns, APT-APF-01, DFI. Fi termini presentació d'instàncies fins a 12 de juliol.